יציבות במחירים למרות המשבר: מדד מרץ עולה ב-0.4%

מדד המחירים לצרכן נותר עלה ב-0.4% בחודש מרץ, וסך הכל השלים ירידה של 0.1% מתחילת השנה, כך על פי נתונים שפרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד במרץ הושפע במיוחד במחירי ההלבשה (3.2%), פירות טריים (1.8%) ומזון (0.6%). מנגד – ירידה במחירי הירקות והפירות הטריים – 1.9%.

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.1% ובשנים עשר החודשים האחרונים (מרץ 2020 לעומת מרץ 2019) נותר מדד המחירים לצרכן ללא שינוי.

עליה של 0.6% במחירי הדירות בינואר-פברואר

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו היום גם את מדד מחירי הדירות לחודשים ינואר-פברואר, שאינו חלק ממדד המחירים ןלצרכן. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2020 – פברואר 2020 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.6% ובכך השלימו עלייה של 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ינואר 2019– פברואר 2019).
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים ינואר 2020 – פברואר 2020 לעומת החודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020, נמצאו עליות מחירים במחוזות: ירושלים 1.4%, צפון 1.2%, תל אביב 1.1% ודרום 0.6%; לעומתם מחוז המרכז נותר ללא שינוי ואילו במחוז חיפה נרשמה ירידה של 0.6%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ינואר 2020 – פברואר 2020 לעומת ינואר 2019 – פברואר 2019, נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות כאשר הבולטות שבהם נרשמו במחוזות: צפון 6.2% תל אביב 6.1% וירושלים 5.2%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו בחודשים ינואר 2020 – פברואר 2020 לעומת דצמבר 2019 – ינואר 2020 ב-0.8% ובכך השלימו ירידה של 0.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ינואר 2019 – פברואר 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 39.2% בהשוואה ל-39.8% בתקופה הקודמת (דצמבר 2019 – ינואר 2020).

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website