יציבות בשיעור האבטלה בינואר: עמד על 3.6%

שיעור האבטלה נותר יציב בחודש ינואר, וממשיך לעמוד על 3.6%. בשיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 נרשמה ירידה קלה – 3% בינואר 2020 לעומת 3.2% בדצמבר 2019.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ("אחוז האבטלה") עמד על 3.6%, בדומה לדצמבר 2019, ולאחר שפל היסטורי של 3.4% אבטלה באוקטובר 2019 – הנתון הנמוך ביותר מאז 1979. שיעור האבטלה בקרב גברים ירד מעט ל3.5% לעומת 3.6% בחודש הקודם), ואילו בקרב נשים שיעור האבטלה חווה עליה משמעותית יחסית של 0.3 נקודות האחוז, ועומד כעת על 3.8% (לעומת 3.5% בחודש הקודם).

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה בינואר 2020 ל-63%, לעומת 62.9% בחודש הקודם. בקרב הגברים עמד שיעור זה ל-66.9% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם), ואילו בקרב הנשים עלה שיעור המשתתפות ל-59.3% (59.1% בחודש הקודם).
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. החל משנת 2019 רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ-19,300בני 15 ומעלה. אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website