ירושלים, באר שבע ועפולה: עובדי קרן קרב מוחים על תנאי המכרז

מאות מעובדי תכנית קרב הפגינו היום מול משרד החינוך בירושלים, בבאר שבע ואף קיימו הפגנה בעפולה כנגד המכרז שפרסם משרד החינוך לתכנית לשנת 2019, המעמיד לדבריהם את אלפי העובדים וכ-2 מיליון שעות העשרה לילדים בסכנה. עובדי התכנית דורשים את התאמת התכנית להסכם הקיבוצי שנחתם מולם לאחרונה, ומודיעים כי בכוונתם להחריף את המאבק כדי למנוע את הפגיעה בתכנית, בעובדים, בעובדות ובכ-300 אלף הילדים הנהנים ממנה מידי שנה.

השבוע תסתיים תקופת הצינון של סכסוך העבודה שהכריזו עובדי קרב לפני כשבועיים, ומעתה ביכולתם לנקוט צעדים ארגוניים. בשבוע שעבר הפגינו העובדים מול שר החינוך נפתלי בנט שנאם בכנס באילת. לטענת ועד עובדי קרב, המכרז שפורסם על ידי משרד החינוך כולל ביטול חד צדדי של השתתפות המדינה בעלויות חלק מפעילות התכנית בחלק מהרשויות המקומיות, וקובע באופן חד צדדי הגבלת תקרה להיקף המשרות בתכנית. צעדים אלה לדברי ועד העובדים צפויים להביא לפיטורי מאות עובדים לצד הוצאתם של מאות עובדים נוספים מההסכם הקיבוצי.

עוד טוענים בוועד כי המכרז קובע גם מנגנון דרקוני, השולל מרכזי התכנית את היכולת להגן על מדריכים מפני החלטות שרירותיות של הלקוחות ומפיטורים. כמו כן נטען כי המכרז מורה בלא היוועצות ובלא בחינה מקצועית של הנושא שלא לפצל גנים לקבוצות לחוגי התכנית – החלטה שמשמעותה אף היא פיטורים של מדריכי גנים רבים בתכנית לצד פגיעה באיכות המקצועית והפדגוגית. עוד נטען כי המכרז מבקש לפצל את יחידת המיקוח של עובדי התכנית כיום תוך הוצאת עובדי התשתית להעסקה קבלנית – צעד הפוגע בעשרות עובדי התשתית ואשר יביא למעשה לפיטוריהם, וכזה המאיים על התאגדות העובדים.

רק לפני כשלושה שבועות נחתם הסכם קיבוצי בין החברה למתנ"סים המפעילה כיום את התכנית, ההסתדרות, ונציגות העובדים – ובטקס החתימה השתתף גם שר האוצר שמשרדו ליווה את המשא ומתן. ההסכם עיגן למעשה את הסכמות ניסנקורן-כחלון הנוגעות לעובדי קרב, שהושגו במסגרת ההסכם לצמצום צורות העסקה פוגעניות ביולי 2015. בין היתר הוסדרה העסקתם הרציפה של מדריכי התכנית 12 חודשים בשנה.

נציגי משרד החינוך נעדרו מחתימת ההסכם, כשכאמור המכרז הפוגע לכאורה בזכויות העובדים פורסם כשבועיים קודם לכן. יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הבהיר במעמד החתימה כי "יש לוודא כי תנאי המכרז של משרד החינוך לא פוגעים בתנאי העובדים ביחס להסכם הקיבוצי".

תכנית קרב מופעלת על ידי החברה למתנ"סים עבוד משרד החינוך, ומספקת תכניות העשרה בבתי הספר וגני הילדים. התכנית פועלת כ-27 שנים, ב-118 רשויות וב-750 בתי ספר ו-2,500 גנים בעיקר בפריפריה הגאוגרפית והחברתית, ועובדים בה למעלה מ-3,200 מדריכים ואנשי תשתית.

ממשרד החינוך נמסר כי תהליך המכרז טרם הסתיים והפניות בנושא מצויות בימים אלה בדיונים בוועדת המכרזים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website