ירידה קלה באבטלה: שיעור הלא מועסקים באפריל ירד ל-3.8%

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה ירד בחודש אפריל בעשירית האחוז ל-3.8%, כך לפי נתונים שפרסמה היום (שני) הלמ"ס. לפני הנתונים ירד שיעור המשתתפים בכוח העבודה בשתי עשיריות האחוז ל-64.9%, כך ששיעור המועסקים מכלל האוכלוסייה (ולא רק מי שמחפש עבודה) ירד גם הוא בעשירית האחוז ל-61.5%.

על פי הנתונים שוק העבודה ממשיך להיות הדוק, והאבטלה שומרת על רמה נמוכה ברמה ההיסטורית. בתחזית לחודשים הקרובים מעריכה חטיבת המחקר של בנק ישראל כי מגמה זו תימשך, וכי האבטלה בשנתיים הקרובות תעמוד על כ-3.7%. נתוני הצמיחה הגבוהים של הרבעון ראשון של 2019 תומכים גם הם בהמשך המגמה, אלא שעל פי הערכות הם נשענים במידה ניכרת על ייבוא כלי רכב לישראל- תחום שלא מניב מקומות תעסוקה רבים.

מספר המועסקים באפריל 2019 הגיע ל-3.975 מיליון נפש, ירידה של 0.1% לעומת החודש הקודם. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל עלה ב-0.1% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-4 אלף מועסקים), ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל עלה ב-0.3% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-3 אלף מועסקים). אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים ירד ל-78.5% (78.6% בחודש הקודם). בקרב הגברים אחוז זה ירד ל-86.8% (87.0% בחודש הקודם), ואילו בקרב הנשים אחוז זה עלה ל-69.5% (69.4% בחודש הקודם).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד ל-80.6% באפריל 2019 (80.8% בחודש הקודם). אחוז זה בקרב הגברים ירד ל-84.5% (85.1% בחודש הקודם), ואילו בקרב הנשים אחוז זה עלה ל-76.9% (76.7% בחודש הקודם).

Leave a Reply

Name *
Email *
Website