כחלון משך את הסכמתו, החקלאים לא יחויבו בפיקדון על עובדים זרים

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה הטלת חובה על מעסיקי עובדים זרים בענף המלונאות להפריש לעובדים פיקדון, שישמש עם צאתם מהארץ להבטחת תשלום זכויותיהם הסוציאליות. גם על עובדים בענף החקלאות הייתה אמורה לחול חובה זו, אך שר האוצר משה כחלון משך את הסכמתו על ענף זה.

"הנושא נתון לשיקול דעתו של השר" הבהירה נציגת משרד האוצר, ונמנעה מלנמק את החלטתו. עם זאת ציינה כי על אף שחובת הפיקדון לא חלה בענף זה, חלות בו כלל הזכויות הסוציאליות המגיעות לכל עובד בישראל על פי חוקי המגן.

"בפועל הם לא מקבלים פעמים רבות את זכויותיהם על אף שחוקי העבודה חלים עליהם" מחתה עו"ד שירי לב רן, ממונה זכויות עובדים זרים במשרד העבודה, "החקלאים עושים הרבה פעמים ‘שיטת מצליח’. ביקשנו למנוע את המצב הזה ולהחיל עליהם את הפיקדון, ומאוד תמוהה בעיננו משיכת ההסכמה של שר האוצר. אנחנו חתומים על הסכמים מול מדינות המוצא בנוגע לשמירה על זכויותיהם – וכרגע אנחנו נראים לא טוב".

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני), איש התנועה הקיבוצית, טען כי "פרופסור אבי שמחון, לא חקלאי גדול, חיזק את הטענה שעלות ההעסקה של עובדים זרים בישראל גבוהה מדי, ונוצר מצב שמצבם טוב משל המעסיק שלהם". עוד הוסיף כי "אני מצר על כך שלא נבחנה העלות הכוללת של העובדים הזרים, ואם זה היה נעשה שאלת הפיקדון הייתה חלק מזה. במצב הקיים זה הקש ששובר את גב הגמל".

יו"ר הועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו) אמר לו בתגובה: "אני מזכיר שכדי להקל על הפיקדון הקלנו בהוצאות שונות כמו דיור. את זה לקחו. החקלאים הם הכי טובים בעולם – ולכן יש לנו ניצול של עובדים זרים בחקלאות. סופית. אף אחד לא ישכנע אותי אחרת".

ייתכן וניתן לזהות רמז למניעיו של שר האוצר להימנע מלהטיל את חובת הפרשת הפיקדון על החקלאים בהצטרפותו של יו"ר תנועת המושבים מאיר צור למפלגתו לקראת הבחירות הקרובות. לצור הובטח כי כולנו תדרוש עבורו את תפקיד שר החקלאות.

הוועדה שינתה גם את אופן תשלום הפיקדון עבור עובדי ענף הבניין. עד היום שילמו המעסיקים סכום קבוע בסך 710 שקלים לעובד לחודש, ומעתה יפרישו בהתאם לגובה שכר העובד הספציפי.

האפשרות להפקיד לקרן הפיקדון שבניהול המדינה עבור עובדי ענף המלונאות תתחיל ב-1.4בלבד, אבל אם והעובדים הזרים יגיעו לפני כן, החובה תחול על המעסיקים מרגע תחילת עבודתם, והם יצטרכו להפקיד את הסכומים שנזקפו לזכות העובדים בתחילת אפריל בבת אחת או בכמה תשלומים.

מארגון קו לעובד המייצג עובדים זרים במיצוי זכויותיהם נמסר: "הרעיון מאחורי הפיקדון הוא הפרשת זכויות סוציאליות באופן פשוט ונוח לביצוע ולכן אנחנו מברכים על המנגנון, שאינו מאפשר למעסיקים לחמוק מהתשלומים. דמי הפיקדון לבניין לא עודכנו במשך שנים ומהווים כיום רק 80-75 אחוזים מהסכומים המגיעים לעובדים. לכן העדכון בתחום זה מבורך וחשוב אף הוא. בתחום המלונאות האמור לקלוט עוד אלף עובדים בזמן הקרוב יזכו העובדים להנות מהמנגנון כבר מתחילת העסקתם".

"באשר לשערורייה לה היינו עדים בענף החקלאות עם משיכת הסכמתו של שר האוצר מהסכם חתום" הוסיפו, "אנו מקווים כי הוועדה ושאר הרגולטורים ימלאו את תפקידם וידאגו לכך שגם ענף זה יבצע את החובה האלמנטרית המוטלת עליו – הפקדת הכספים המגיעים לעובדיהם על פי חוק".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website