כמו שעשינו ב-67′: הממשלה אישרה צו לעבודות נחוצות בשעת חירום

הממשלה אישרה היום (ראשון) בישיבת הממשלה תיקון לחוק שירות העבודה בשעת חירום, שיאפשר גיוס עובדים על פי צו לעבודות נחוצות, כצעד נוסף להכנת המשק לשעת חירום, על רקע התפרצות הקורונה.

חוק שירות עבודה בשעת חירום משנת 1967, מאפשר לשר העבודה והרווחה, לרתק עובדים במקומות עבודה חיוניים למקומות עבודתם, ואף גיוס עובדים ממקומות עבודה נוספים לשם אספקת שירותים חיוניים למשק. זאת, גם במידה והעובדים תכננו להיעדר ממקום עבודתם, ואף במידה ויתר העובדים במשק נדרשים שלא להגיע למקומות העבודה בשל מצב החירום.

התיקון הנוכחי מבקש להוסיף את העילה של התפרצות מחלה מסוכנת, בהתאם לפקודת בריאות העם, בנוסף לעילות הקיימות כבר להפעלת החוק: קריאת מילואים בצווי 8, הכרזה על מצב חירום לפי חוק ההתגוננות האזרחית או הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי פקודת המשטרה. התוספת תוגדר כהוראת שעה, הצפויה לפוג בתוך כשלוש שנים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

החוק מאפשר לחייב בשירות עבודה כל תושב קבוע בישראל מעל גיל 16 ועד לגיל פרישה, למעט חיילים, שוטרים, נשים הרות ונשים בשנה שלאחר לידה. החוק מחדד כי בקריאה לשירות עבודה של אישה שהיא אם לילדים הנתונים לטיפולה, "יובאו בחשבון הקשיים העלולים להיגרם לאשה בטיפולה בילדיה ובדאגה להם", אך איננו מתייחס לאבות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website