כשרשות המיסים נותנת לכם כסף : כל המידע על קבלת מענק עבודה

עובדים רבים במשק משתכרים שכר מינימום, או קצת למעלה ממנו. במקרים שכאלה הם אינם מגיעים למה שמכונה "חבות מס" או במילים פשוטות, לא משלמים מס הכנסה. לעובדים אלה מנסה ממשלת ישראל לסייע בדרך של מתן "מענק עבודה" שנתי או כפי שהוא נקרא בעבר "מס הכנסה שלילי", שמטרתו לתת לעובדים שאינם מגיעים לתקרת שכר הקבועה בחוק, תמריץ בדמות מענק היכול להגיע לאלפי שקלים לשנה.

לא מדובר בתיאום מס או החזר מס אלא במענק המשולם במספר תשלומים, לחשבון הבנק האישי של מגיש הבקשה. קבלה של מענק העבודה תתאפשר למי שעומד בקריטריונים שונים, הן על בסיס אישי, הן על בסיס משפחתי והן על בסיס כלכלי.

המענק משולם תמיד עבור שנת העבודה הקודמת. כך, למשל, ישולמו בשנת 2019 מענקי עבודה לעובדים שהגישו בקשות עבור שנת העבודה 2018.

מי זכאי לקבל מענק עבודה?

הזכאות למענק מתבססת על הגיל, על ההכנסות של מגיש הבקשה וגם על ההכנסות של בן או בת הזוג. בנוסף, יש גם משמעות לקיומם של ילדים ולמספרם.

על מנת להיות זכאי לסכום כזה או אחר, צריך מגיש הבקשה לענות לקריטריונים הבאים באופן מצטבר:

 • מי שעבד במהלך שנת המס. יצוין כי אם המעסיק הוא קרוב משפחה, הזכאות למענק מתבטלת;
 • גילו 23 ומעלה והוא הורה לילד אחד מתחת לגיל 19, או לחלופין מי שגילו למעלה מגיל 55;
 • הכנסה חודשית מינימלית בשנת 2018 של לפחות 2,080 שקלים, אך פחות מ-6,957 שקלים. אם מדובר בהורה יחיד הכנסה החודשית המינימלית הייתה לפחות 1,280 שקלים אך פחות מ 11,566 שקלים;
 • אין נכס מקרקעין בבעלות מלבד דירת המגורים;
 • שני בני הזוג יכולים להיות זכאים למענק, אך על כל אחד מבני הזוג לעמוד בקריטריונים בנפרד.

  יצוין, כי לא מדובר אך ורק במענק לשכירים, גם עצמאיים יכולים להגיש בקשה ואף להימצא זכאים. החל מינואר 2017 עצמאים מקבלים את מענק העבודה במספר תשלומים באותם מועדים שנקבעו לשכירים, ולא בצורת קיזוז ממס ההכנסה שהם צריכים לשלם, כפי שהיה נהוג לפני כן.

  המענק אינו מותנה במגורים בישובים מסוימים. החל משנת 2012 הזכאות למענק הורחבה ואחידה בכל חלקי הארץ ללא קשר למקום המגורים.

  מוצע להיכנס לאתר של רשות המיסים שם ניתן לבדוק את הזכאות במחשבון (לכניסה לחצו כאן).

  כיצד מגישים את הבקשה?

  את הבקשה עבור מענק עבודה לשנת 2018, ניתן להגיש עד סוף דצמבר 2019 באמצעות פניה לסניפי הדואר הפזורים בכל רחבי הארץ.

  יש להציג תעודת זהות ולמלא מספר חשבון בנק.

  יש לציין בפני הפקיד כי אתם מעוניינים להגיש בקשה בעניין מס הכנסה שלילי. אין צורך בתלושי שכר, והתביעה לא כרוכה בתשלום.

  במידה ואתם עובדים ביותר ממקום אחד תצטרכו למסור מידע על מספר המעסיקים.

  סניף הדואר יעביר את הבקשה לרשות המיסים שתבדוק את הזכאות ותודיע לכם אם אתם זכאים באמצעות מכתב לכתובת שמסרתם בסניף הדואר. אם יהיה צורך במסמכים נוספים תקבלו על כך הודעה בדואר.

  את התביעה יש שלהגיש בכל שנה במחדש. מי שהגיש בקשה פעם אחת לפחות באמצעות הדואר יוכל בפעם הבאה להגיש בקשה באתר רשות המיסים.

  גובה המענק

  המענק נקבע לפי השכר שהשתכר העובד מעבודתו והכנסות נוספות של העובד ושל בן זוגו (כמו פנסיה, לדוגמה). שכרו של העובד יקבע בהתאם לגובה השכר בתלוש המשכורת לפני הניכויים.

  מי שעבד במשרה חלקית או רק בחלק מהשנה המענק יהיה חלקי, יחסי.

  הורה יחיד יקבל מענק של 150%.

  כמו כן, בשנת 2018, עשויה להינתן תוספת של 30% לעובד/ת הזכאי/ת למענק, אם לבן/בת הזוג של העובד ישנה הכנסה מעבודה או מעסק שאינה נמוכה מ- 3,630 שקלים לחודש בממוצע.

  מענק עבודה להורה יחיד המקבל גמלת הבטחת הכנסה או מזונות

  במטרה לעודד עבודה, אושר בשנת 2016 לזכאי הבטחת הכנסה ומזונות שהם הורים עצמאיים השתכרות בשיעורים גבוהים יותר לקבל את מענק העבודה.

  בהתאם, תוקן החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007, ובסעיף 6ג’ נקבע כי זכאי למענק עבודה שקיבל גמלת הבטחת הכנסה או מזונות בסכום מוגדל בשל מבחן הכנסות מקל, ינוכה מסכום מענק העבודה שישולם לו סכום השווה להפרש שבין הגמלה או המזונות ששולמו לו בעד אותו חודש ובין הגמלה או המזונות שהיו משולמים לו לולא מבחן ההכנסות המקל. הוראת השעה בתוקף עד 31.12.2020.

  זכויות יורשים

  החל משנת 2018, יורש חוקי, על-פי צו ירושה או צו קיום צוואה, של עובד שהיה יכול להגיש תביעה למענק עבודה אילו היה בחיים, זכאי להגיש את התביעה בשם המוריש. תיקון זה הגיע בעקבות פעילות עמותת "ידיד".

  שלא כמו בקשה רגילה, התביעה תוגש במשרד השומה האזורי בצירוף המסמכים הבאים:

  • ייפוי כוח והצהרה החתום על-ידי כל היורשים החוקיים
  • צילום תעודת זהות של המוריש ושל היורש המגיש את התביעה
  • צילום צ’ק או אישור על חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכוח

  ערעור

  על ההחלטה בבקשה לקבל מענק עבודה ניתן להגיש ערעור תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד. הערעור תוגש לפקיד השומה במקום המגורים. על ההחלטה בהליך הערעור של רשות המיסים ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי במקום המגורים.

  חשוב לדעת

  ניתן לקבל מענק עבודה גם רטרואקטיבית לשנתיים אחורה, וזאת בהליך מיוחד הכולל פנייה לפקיד השומה המתאים עם הסבר מדוע יש להעניק את המענק עבור שנים עברו.  רק לאחר אישור פקיד השומה ניתן להגיש את הבקשה רטרואקטיבית.

  בעקבות פעילות עמותת "ידיד" סוכם כי עובדים המבקשים זאת יוכלו להגיש את הבקשות הרטרואקטיביות באמצעות מרכזי הזכויות של עמותת "ידיד".

  זהבית קורבר היא עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד"

  לסיוע במימוש הזכאות למענק עבודה ובכל נושאי הזכויות החברתיות והכלכליות ניתן לפנות לקו החם של עמותת "ידיד" 1-700-500-313

  Leave a Reply

  Name *
  Email *
  Website