לאחר מו”מ של שנה: חברת החשמל ושותפות מאגר “תמר” הסכימו על הקפאת מחיר הגז

לאחר משא ומתן שנמשך כשנה, הסכימו חברת החשמל ושותפות הגז "תמר" על הקפאת מחיר עד יוני 2021, שמשקפת הנחה של 85 מיליון דולר תמורת הפחתת הקיבולת היומית בצינור, השמורה לחברת החשמל. ההסכם כפוף לאישור המלווים של שותפות "תמר" והממונה על התחרות, ככל שיידרש.

חברת החשמל הודיעה היום (ראשון) לבורסה כי ביום חמישי האחרון אישר דירקטוריון החברה את עקרונות התיקון להסכם והסמיך את הנהלת החברה לחתום על התיקון להסכם רק לאחר קבלת האישורים הרגולטורים הרלבנטיים הנדרשים לה לצורך חתימה על ההסכם, ככל ואם יידרשו. החברה מדווחת כי החיסכון הצפוי בעלות רכש הגז הוא 85 מיליון דולר, לכל התקופה, או כ-300 מיליון שקלים. סכום זה עשוי לאפשר הוזלה של תעריף החשמל בכאחוז וחצי. המחיר היא אמור לעלות לפי נוסחת הצמדה הכוללת תוספת של אחוז אחד בכל שנה עד 2021 בתוספת הצמדה למדד המחירים האמריקאי.

ביוני 2021 חוזה הגז כולל "חלון" לתיקון מחיר הגז, כאשר לפי ההסכמה החדשה, המשא ומתן על המחיר החדש לא יתחשב בהקפאת המחיר. כלומר, החוזה קובע כי טווח שינוי במחיר הבסיס – 25% כלפי מטה או מעלה, יהיה לפי המחיר התיאורטי הגבוה יותר. נכון לעכשיו, שוק הגז הישראלי בשנת 2021 אמור להיות תחרותי יותר מאשר כיום, ולכן בשוק ההון מעריכים כי בשנה זו תתקיים ירידת מחיר של 15-25%, לפי דיווחי בעלי שותפות "תמר" לבורסה. מבחינת שוק ההון, ירידת התזרים של "תמר" ב-300 מיליון שקלים שלא על פי החוזה, יכולה לפגוע בערך השוק של ניירות הערך המבוססים על ההכנסות של מאגר "תמר", המוחזקים על ידי מגוון גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים בישראל.

עוד נמסר מחברת החשמל כי "כמות הגז המרבית היומית שתעמוד לרשות החברה תקטן  מ-655.2 אלף MMBTU ל-500 אלף MMBTU, וזאת החל מהתחלת ההפקה משדה "לוויתן" ועד לתום תקופת החוזה. להערכת החברה, הירידה בכמות החוזית היומית שתעמוד לרשות החברה כתוצאה מהתיקון להסכם לא צפויה לגרום לאי עמידה של החברה בהתחייבויות ה-Take or Payהקבועות בהסכם". כלומר, חברת החשמל הסכימה להפחית את הקיבולת המובטחת לה בצינור של מאגר "תמר", פעולה שתתיר יותר חופש לבעלי המאגר למכור גז לגורמים אחרים. חברת החשמל כבר הודיעה בעבר על הוצאת מכרז חדש לרכש גז מסוף שנת 2019, על בסיס יכולתה להפחית את כמות הגז שהיא רוכשת על פי החוזה הקיים, ובכך להוזיל את רכש הגז בסכום נוסף, על בסיס האפשרות שמאגר "לוויתן" יחל בהזרמת הגז בסוף השנה, ויוכל לאפשר תמחור תחרותי יותר.

חוזה הגז בין חברת החשמל למאגר "תמר" הוא חוזה העוגן שאפשר את המימון לפיתוח המאגר. החוזה אושר בעבר על ידי רשות החשמל, אשר בראשה עמדה אז אורית פרקש, כיום מתמודדת לכנסת ברשימת "חוסן לישראל". החוזה זכה לביקורת מבקר המדינה, אשר העריך אותו כנושא עלות עודפת של 8.5 מיליארד שקל לאורך כל שנות חיי החוזה – 15 שנה.

בשלבי המיקוח על המחיר חברת החשמל החזיקה ביתרון, כאשר בלעדיה לא היה ניתן לפתח את המאגר כלל, אשר בעליו כבר לקחו הלוואות מקדימות. מנגד, לחברה היה בנקודת חולשה, מפני שבהיעדר מקור גז חלופי באותה התקופה, היא נאלצה לרכוש סולר ומזוט אשר הינם הרבה יותר יקרים והרבה יותר מזהמים. לכן, שהגעה להסכם במהירות הייתה אילוץ נוסף שמשתקף בנכונות לתעריף גבוה יותר. ממשלת ישראל, במתווה הגז בשנת 2015, בחרה שלא לפתוח את החוזה, למרות הקלות והטבות רבות לבעלי מאגרי הגז במסגרת המתווה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website