לאחר שבוע, הורה בית הדין לעבודה לארגון המורים להפסיק את העיצומים

בית הדין הארצי לעבודה הורה לארגון המורים להספיק את העיצומים בהם החל לפני שבוע  בעתירה שהגיע לבית המשפט ביקשו המרכז לשלטון מקומי, שלושת הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות להוציא צו מניעה לעיצומים אותם החל הארגון לפני שבוע. על העיצומים הכריז ארגון המורים בתחילת דצמבר בטענה שמשרד החינוך אינו מקדם את המו"מ בין הצדדים, בנושא שיפור תנאי העבודה והשכר של המורים בחטיבות העל יסודיות. בתחילת השבוע, פורום ועדי ההורים היישובים שיגר מכתב למשרד החינוך וארגון המורים ודרש משר החינוך וממנכ"ל המשרד להתערב על מנת להפסיק את עיצומי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים.

בעיצומים עליהם הכריז הארגון, הייתה קריאה לאיסור על כל פעילות מכל סוג שהוא אחרי תום השיעור השמיני ובכלל זה ישיבות מורים, השתלמויות, אספות הורים; איסור על קיום מבחנים, מתן ציונים והכנת תעודות וכן איסור על עריכת מיפויים. עוד הזכירה ההודעה שהמנהלים ממשיכים לקיים את העיצומים של אי-קבלת ועדות ביקורת לבתיה"ס ואי-השתתפות בוועדות מעקב.

ע"פ פסק הדין, ארגון המורים והגופים העותרים חתמו על הסכם קיבוצי שבתוכו התקיים סעיף 26, המסדיר את היחסים בין הצדדים לאחר החתימה ומציג את ההסכם כמיצוי מלא ומוחלט, בין השאר לגבי דרישות כלכליות שיכולות להגדיל את עלות ההעסקה של העובדים, מה שנקרא ‘שקט תעשייתי’ עד פברואר 2022. בזמן זה לא יכולו מו"מ ועיצומים. על כן, העותרים והמדינה (שהצטרפה לטענת העותרים) טענו שהארגון אינו עומד בהתחייבותו, כשמנגד טען הארגון שההתחייבות לשקט התעשייתי הייתה יחסית ואינה חלה על עניינים אחרים, שלא הוסדרו בהסכם הקיבוצי, ובינהם עניין ימי המחלה, סביבת העבודה של המורים ועוד.

בפסק הדין, בית המשפט ציין שהוא מתקשה לקבל את עמדת המדינה לפיה אין היא מוכנה לגשת להליך של טיפול מובנה בבעיה (בין היתר בטיפול בעניין סביבת העבודה בבתי הספר – בעיה שמשרד החינוך מודע אליה היטב) מפאת סעיפים תקציביים שכן ע"פ בית המשפט מדובר ביצירת לוח זמנים וקביעת אבני דרך לצורך עבודת מטה ומיפוי הצרכים שהמשרד יכול וצריך לעמוד בה. עוד קבע בית המשפט שלמרות הצו, הוא מבקש להבהיר שהמדינה צריכה להמשיך בשיתוף הפעולה מול הארגון, בתהליך שתכליתו להביא לשיפור סביבת העבודה של המורים, ואם תוך פרק זמן סביר לא תחול התקדמות בנושא, הארגון יהיה רשאי לפנות לבית הדין על מנת לנקוט בצעדים ארגוניים

עם זאת, בית המשפט קבע שארגון המורים צריך להפסיק בצעדים הארגוניים ממספר סיבות ובינהן: שהארגון ידע במשך זמן רב, ואף לפני חתימת ההסכם הקיבוצי, על הבעיות אותן הוא מעלה כיום, שהארגון הכריז על רצף של שביתות בנושאים שונים תוך זמן קצר לאחר החתימה על ההסכם ובכך נוצרת חוסר יציבות בהתנהלות מערכת החינוך, על כך שהארגון מקיים עיצומים בחטיבות הביניים למרות איסור בית הדין בעניין, על כך שלמרות הצהרותיו שהעיצומים אינם פוגעים במבחני הבגרות, הלכה למעשה הפסקת קיום מבחני המתכונת פוגעת בתהליך ההכנה של התלמידים לבגרויות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website