“לא הופרכו הטענות לנזק בלתי הפיך”: צו מניעה זמני להרצת אסדת ‘לוויתן’

צו המניעה הוגש לבקשת הרשויות זכרון יעקוב, ג’סר א זרקא, מועצה אזורית מגידו, מועצת פרדס חנה-כרכור, המועצה האיזורית עמק חפר וארגון "צלול" שהגישו עתירה מנהלית כנגד ראש אגף לאיכות אוויר במשרד להגנת הסביבה ומפעילת האסדה נובל אנרג’י ב6 לנובמבר.

העותרות ביקשו לתקן את היתר הפליטה לאסדה ולהקפיא את הפעילות בא עד לתיקון ההיתר, שמוציא המשרד להגנת הסביבה. העותרות טענו כי מערך ניטור האוויר באסדה הופקד בידי נובל אנרג’י, באופן שמעמיד אותה בניגוד עניינים, שכן ניטור מזהמים בכמות חורגת תיאלץ את נובל אנרג’י לחדול את פעולת האסדה, ועלול גם לגרום להעמדתה לדין פלילי. עוד טענו העותרות כנגד היעדרו של ניטור רציף על גבי האסדה באופן מתחייב מההיתר. חברת נובל אנרג’י הסכימה באופן וולנטרי  לניטור רציף של איגוד הערים שרון כרמל, אך ניטור זה איננו חובה בהיתר הפליטה. עוד ביקשו העותרות למצות את העתירה טרם יחלו הנישובים מהאסדה, בהם ייפלטו לאוויר פליטת חומרים במהלך שני נישובים בני 8 שעות בכמות העולה על הכמות השנתית המותרת על פי ההיתר. לפי תגובת המשרד להגנת הסביבה לעתירה, מדובר בפעולה הכרחית של כל מתקן תעשייתי המתחיל את פעולתו בתנאים לא שגרתיים. באופן ספציפי, צנרת הגז מכילה כעת חנקן, ומונעת את שריפת הגז שיצא מהבאר. רק כאשר הגז מהבאר ידחוק החוצה את החנקן לרמה נמוכה, תיתכן שריפה של גזים עודפים באסדה ותימנע פליטתם לאוויר, ללא שריפה.

נובל אנרג’י המיוצגת בידי עו"ד יונתן קהת, הכחישה את הנטען בעתירה וטענה כי הרצת המתקן החלה ב-18 בנובמבר ומשכך מדובר בעתירה לסעד תיאורטי. לטענתה, עיכוב בהרצת האסדה יגרום להפסד כספי של 5 מיליון שקל בכל יום ואף עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהסכמים בינלאומיים. לטענת נובל אנרג’י והמשרד להגנת הסביבה, טענותיהן של העותרות בדבר הסכנות לציבור מתקופת ההרצה הן חסרות בסיס, וסיכוי העתירה להתקבל נמוך.

כתבי התשובה של נובל ושל המשרד להגנת הסביבה לא שכנעו את שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלי אברבנאל, והוא קבע כי ההרצה תופסק עד לדיון שיתקיים ביום ראשון הקרוב. "כתבי התגובה שהגישו המשיבים לבקשה למתן צו ביניים כלליים ובלתי מפורטים. המענה הניתן בהם לטענות המועלות בעתירה חלקי. משכך יש קושי לקבל את טענתם כי סיכויי העתירה להתקבל נמוכים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתם". עוד נכתב כי "מאחר ולא הופרכה טענת העותרות כי השהיית ההחלטה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לבריאות הציבור ניתן בזה צו ארעי, וליפו עד החלטה אחרת יימנעו המשיבים מלקיים באסדה פעילות הכרוכה בפליטת גזים. היתר הפליטה נשוא הבקשה יוקפא"

מנובל אנרג’י נמסר בתגובה: "השותפות בלוויתן קיבלו לידיהן את החלטת בית המשפט הנכבד והן לומדות אותה מתוך כוונה ומוכנות להזרים את הגז מלוויתן בהקדם האפשרי"

בעמותת ‘צלול’ מסרו בתגובה לצו המניעה: "פסיקת בית המשפט הינה ניצחון לתושבים שאיבדו אמון ברשויות המדינה שיגנו על בריאותם. מול התושבים עמדו כוחות עצומים של הסתרה וטיוח בראשם השר להגנת הסביבה ושר האנרגיה שבחרו לעמוד לצד חברות קידוח הנפט והגז במקום לשרת את האינטרס הציבורי. זהו תמרור אדום לפעולות הכוחניות שננקטות כנגד ציבור עצום אשר עלול להיפגע מהרצת אסדת הקידוח ובפעם הראשונה יזכה לדיון אמיתי בפני שופט מחוזי על ההשלכות הבריאותיות של הרצת האסדה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website