לא רק נתח שוק: רשות התחרות מציגה תבחינים גמישים לקביעת מונופול

רשות התחרות פירסמה היום (ראשון) תבחינים חדשים שיקבעו מי הוא ‘בעל כח משמעותי’ בשוק. ההגדרה החדשה של ‘בעל כח משמעותי’ נועדה להרחיב את הגדרת המונופול, שהתייחסה עד היום רק לבעל השליטה על מחצית מהאספקה או הצריכה של מוצר מסויים בשוק. התבחינים החדשים נדרשו בשל שינוי חוק התחרות הכלכלית והם עומדים כעת להערות הציבור ויקבעו סופית בעוד כחודש.

במסגרת התבחינים החדשים מציעה רשות התחרות (לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים) לבחון את נתח השוק שבידי הגורם הנבחן, מספרם ומעמדם של המתחרים הנוספים בענף, תנודתיות בנתחי השוק, מידת הבידול בין המוצרים בענף, חשיבות המוצר לקמעונאים, קיומם של חסמי מעבר ללקוחות. בנוסף גילוי הדעת עוסק בבחינה של חסמים לכניסה לתחום, התרחבות בתוך התחום ולמעבר של צרכנים מספק לספק.

התבחינים החדשים יאפשרו מצב שבו חברה המספקת מוצר שאינו מהווה 50% מהשוק אבל בענף המדובר, יש רף כניסה גבוהה של מתחרים חדשים בשל הצורך להשקיע הון גדול בתשתיות לדוגמא, ובנוסף יש ללקוחות מגבלה ביכולת לעבור מספק לספק, החברה תוגדר כבעלת כח משמעותי בשוק.

כך יאפשרו למעשה התבחינים החדשים לרשות התחרות גמישות גדולה יותר בהגדרות של חברה כ’בעלת כח משמעותי’. שכן חלק מהתבחינים המוצעים כמו ‘התנהגות החברה’ או ‘רמת הבידול של המוצרים’ נתונים לפרשנות.

משמעות ההגדרה ‘בעלת כח משמעותי’, איננה עבירה על החוק בפני עצמה, מציינים ברשות התחרות, אלא בשילוב עם ניצול לרעה של מעמדה כבעלת כח משמעותי. כלומר לתאגיד מותר להיות בעל כח שוק משמעותי ואפילו להחזיק יותר מ 50% מנתח השוק, אבל אסור לו לנצל עובדה זו כדי לפגוע בתחרות בשוק, להעלות מחירים באופן לא מידתי או למנוע אספקת שירות ומוצר באופן שרירותי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website