לדרך יש ערך

לעיתים אני בא אליך
ללא כל סיבה
כי לדרך
יש גם ערך
מן הסתם.
לעיתים אני בורח
אלייך בעת צרה
ואני שוכח
את הדרך בחזרה.
אך תמיד אני נשאר
בגלל האהבה
שאינה תלויה בדבר.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website