להיות או לא להיות

איך יכול להיות
במדינה שכל אזרחיה שווים
אחד אוכל את השני
ויש בה שני מיליון רעבים
מתחת לקו העוני?
יכול להיות
שראש הממשלה הזה
ביים וגם כתב
את המחזה
והקהל קיבל תפקיד
של ניצב,
ואינו שואל אפילו
בדחילו ורחימו:
להיות או לא להיות?

Leave a Reply

Name *
Email *
Website