לווים וגרים: שיא של תשע שנים בנטילת משכנתאות

שיא של תשע שנים: בחודש האחרון של שנת 2019 נרשם זינוק בהיקף המשכנתאות שניתנו, ועמד על 7.1 מיליארד שקלים, כך עולה מנתונים שפרסם אתמול (שלישי) בנק ישראל. בסך הכל לקחו הישראלים בחודש זה 10,215 הלוואות. מדובר בהמשך מגמת הגידול בהיקף המשכנתאות שנוטלים הישראלים שהחל באמצע 2017. כ-14% מתוך המשכנתאות שניתנו בחודש זה היו למטרות השקעה בדירה, ולא רכישה לצורך מגורים. לעלייה במשכנתאות תרמו הגרלות בתכנית מחיר למשתכן, וכן הימשכות הריבית האפסית שממשיכה לדחוף משקיעים לעבור שוק הדיור.

עוד עולה מהדו"ח כי שיעור תשלום המשכנתא החודשי מתוך ההכנסה עומד בממוצע על 26%. האחרונות. בהסתכלות על העשור האחרון מדובר בשיעור נמוך יחסית, שעד 2012 עמד שיעור ההחזר על מעל 30%.

בדצמבר עלה גם היקף ההלוואות שניתנו שלא למטרות מגורים בביטחון דירת מגורים. המשמעות היא משכון בית שכבר נמצא בבעלות הלווה – הדירה ניתנת בערובה להלוואה. בחודש דצמבר עמד שיעור ההלוואות שלא לצרכי מגורים על 6% מהמשכנתאות שניתנו. מדובר ב-425 מיליוני שקלים, עלייה מ-348 בחודש נובמבר. בסך הכל עמדו יתרות המשכנתאות שלא לצרכי רכישת דירה בחודש דצמבר על 21 מיליארד שקלים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

סך כל תשלומי המשכנתא הנותרים לתושבי ישראל נכון לחודש דצמבר היה 369 מיליארד שקלים. מדובר ב891,676 משכנתאות נפרדות.

מרבית המשכנתאות שניתנו בחודש דצמבר לא היו צמודות למדד המחירים וניתנו בריבית משתנה. כ-65% מהמשכנתאות שניתנו לא היו צמודות למדד המחירים, לעומת 35% שהיו צמודות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website