‘לוויתן’ נבחר לספק גז לחברת החשמל עוד ב-2019 | התושבים עתרו כנגד ההפעלה

מאגר לוויתן נבחר לספק גז לחברת החשמל בחוזה המקיף כמיליארד ₪. פרטי העסקה, פורסמו ב’כלכליסט’ ואושרו בהודעה לבורסה של חברת החשמל. ארבע רשויות מקומיות מהאזור הגישו עתירה מנהלית כנגד הפעלת המאגר, בטענה שהוא צפוי להוביל את נוזל הקונדנסט המופק מהגז במשאיות במקום בצינור שטרם נבנה – הובלה שלא אושרה בתכנית הפיתוח המקורית שלו. אם העתירה תתקבל, ייתכן שהפעלת המאגר תתעכב.

במכרז של חברת החשמל התמודדו מאגרי הגז ‘תמר’ ו’לווייתן’, אשר בשניהם מחזיקה חברת דלק קידוחים באחזקות משמעותיות, כך שלמעשה החברה התחרתה כנגד עצמה. חברת נובל אנרג’י, המפעילה של שני הקידוחים, מכרה את אחזקותיה הישירות במאגר "תמר", ונותרה כעת בעלת אחזקות במאגר ‘לוויתן’ בלבד.

לפי הפרסום, מחיר הבסיס בעסקה יהיה 4.7-4.9 דולר ליחידת חום, בהתאם למנגנון דמוי פיקוח המחירים שנקבע במתווה הגז בעבור חוזים חדשים. המכרז התאפשר בזכות הפחתה של רכש הגז הצפוי של חברת החשמל ממאגר ‘תמר’ למינימום כלפיו התחייבה (שנקרא (TOP ורכישת כמויות גז נוספות במכרז חדש. חברת החשמל וויתרה בכך על החלק המובטח לה בקיבולת הצינור, בעסקה שכללה גם הקפאת המחיר בחוזה הגז העיקרי שלה, כדי למנוע התייקרויות נוספות, אך מכיוון שחוזה זה לא נפתח במתווה הגז, הוא חוזה הגז היקר במשק. ככלל, רשות החשמל מכירה לחברת החשמל בעלויות רכש הגז בתעריף החשמל, ולכן פעולתה להפחתת מחיר הגז במשא ומתן מול ספקי הגז לא משפרים את מצבה העסקי, אך כן תורמים להפחתת תעריף החשמל לציבור.

בעקבות הכתבה, הזדרזה חברת החשמל לדווח לבורסה הודעה ללא לוגו רשמי והוסיפה מספר פרטים. תקופת ההתקשרות הינה החל מאוקטובר 2019 או ממועד תחילת הזרמת הגז משדה "לוויתן", לפי המאוחר, ועד למוקדם מבין יוני 2021 או תחילת הפקת הגז משדה "כריש" (הצפוי במחצית שנת 2021. החברה אינה מתחייבת לרכש כמות מינימלית וגם מאגר לוויתן אינו משריין קיבולת בצינור בעבור חברת החשמל. החיסכון ברכש הגז לחברה מוערך ב145-175 מליון דולר, לעומת החוזה הקיים מול מאגר ‘תמר’.

בעבור מאגר ‘לוויתן’ זהו חוזה משמעותי נוסף בישראל, אשר מעגן את זיקתו למשק הגז בישראל, כאשר חוזי יצוא הגז לירדן ולמצרים עלולים להיתקל בקשיי יישום לגביהם אין לממשלת ישראל כל השפעה, ולכן עסקה זו מהווה חיזוק פיננסי משמעותי למאגר "לוויתן", על אף היעדר המחוייבות לכמויות הרכש. פוטנציאל החיסכון אינו רק על חשבון רכש הגז ממאגר "תמר", אלא גם הפחתת רכש הגז הטבעי הנוזלי, אותו החברה רוכשת בדרך כלל במחירים גבוהים הרבה יותר. אפשרות נוספת היא לרכוש יותר גז, על חשבון הפחתת רכש הפחם במידה מתונה במתכונת שנקראת ‘הפעלה עונתית’. הערך העיקרי בפעולה זו הינו תרומה לאיכות האוויר, שכן עלות הפקת יחידת אנרגיה מפחם איננה רחוקה מעלות ההפקה מגז, בשונה מהפקה מסולר או מזוט, שהינם יקרים הרבה יותר.

לפי החוזה החדש, הזרמת הגז אמורה להתחיל כבר ב2019. אם זאת, קבלה של העתירה, או פסיקה משמעותית כנגד תכנית הפיתוח בעתירות אחרות התלויות כנגד המאגר, עלולות לכתב את מימוש הפיתוח ולשבש את התזרים הצפוי לבעלי המאגר כתוצאה ממכירת גז.

הרשויות באזור עתרו כנגד ההפעלה

לפי הודעת מועצת חוף הכרמל, 4 רשויות מקומיות (חוף הכרמל, מגידו, עמק חפר, זכרון יעקב) הגישו אתמול עתירה מנהלית כנגד חלק מתכנית הפיתוח של מאגר לוויתן (תנ"ס 5), "המכיל שימושים חדשים שלא נדונו במועצה הארצית". תכנית פיתוח המאגר מחייבת הפקת הגז במקביל להפקת קנודנסט – נוזלי גז, המופרדים ממנו ומשווקים בנפרד לזיקוק בבתי זיקוק. מכיוון שתכנית הפיתוח המקורית מחייבת הקמת מיכל אחסון בחירום באתר "חגית", אשר לא יהיה פעיל לפחות עד אמצע שנת 2020, מתכוונים המפעילים לפנות את הקונדנסט דרך הצינור הימי לחוף ומשם באמצעות מיכליות כביש. שיטה זו לא נבחנה בזמן אישור תכנית הפיתוח המקורית, וברשויות המקומיות מתכוונים לנסות לעכב את הפיתוח מתוך חששם מנזקים סביבתיים שהמאגר עלול לגרום. עתירות קודמות של יישובי צפון מישור החוף כנגד חלקים אחרים מתכנית הפיתוח לא הובילו לפסיקות משמעותיות.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website