ליל הגשרים

לאור המצב בסקרים
כל האמצעים כשרים
לומר שקרים
להשתמש בשרופים
כדי לשרוף
את כל הגשרים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website