ללא הפתעות: בנק ישראל השאיר את הריבית ברמה של 0.25%

בנק ישראל החליט היום להשאיר את הריבית על רמה של 0.25%. על פי הודעת הבנק הסיבה המרכזית לכך היא הצמיחה האיטית יחסית, שמביאה לאינפלציה נמוכה.

האינפלציה בישראל עומדת בחודשים האחרונים בסביבת הגבול התחתון של יעד האינפלציה של בנק ישראל (3%-1%), ולכן החליטה הוועדה המוניטרית שלא להעלות את הריבית, מהלך שעלול להוריד את הביקושים ולהביא לירידה ברמת האינפלציה.

מבנק ישראל נמסר כי "הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הראלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו".

בנק ישראל מציין גם את ההאטה המאפיינת את חלק כגדול מהכלכלות המערביות בחודשים האחרונים כאחת הסיבות להשארת הריבית ברמה של 0.25%. בארה"ב, אירופה ובריטניה חלו בחודשים האחרונים האטות מדאיגות שעלולות להשפיע גם על ישראל. הירידה בביקושים במדינות אלו בעקבות ההאטה עלולה להביא לירידה בביקושים למוצרים ישראלים, מה שעלול להתבטא בירידה נוספת ברמות האינפלציה בישראל, ובהאטה משמעותית גם פה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website