ללא ודאות על עדכון הקצבה, המאבק להעלאת קצבאות הנכות חוזר בחמישי

בהיעדר תשובה ברורה או הבטחה לגבי מועד ואופן עדכון הקצבאות, יחזרו ביום חמישי הקרוב הנכים וארגונים חברתיים שהצטרפו למאבק לרחוב בהפגנה שתערך מול קריית הממשלה בתל אביב. הוועדה הבין-משרדית שהוקמה לטובת עדכון הקצבאות טרם פרסמה את המלצותיה, שהיו אמורות להתפרסם עד סוף 2019. כרגע לא ברור מתי ואיך יעודכנו הקצבאות. חוסר הבהירות נובע ממספר גורמים: חוסר במקור תקציבי, איך תעודכן הקצבה, האם יהיו קבוצות שיקבלו יותר או פחות, והמצב הפוליטי שבו נמצאת המדינה. "אם אפשר לקבל החלטה על סיפוח לפני הבחירות אפשר גם להעלות את הקצבה כמו שהובטח" נמסר מארגון הנכים הופכים לפנתרים שלוקחים חלק בארגון המחאה.

"יש מאבקים שאתה תופס את הראש ושואל את עצמך איך בכלל הגענו למצב שצריך להיאבק על הזכויות הכי בסיסיות שיש. באנו להיות עם הנכים ולהגיד להם- המאבק שלכם הוא המאבק של כולם"

הבעיה המרכזית שעולה מהמצב הפוליטי היא שגם אם הוועדה הבין-משרדית הייתה מפרסמת את מסקנותיה, ההמלצות צריכות לעבור בהחלטת ממשלה ולאחר מכן בחקיקה של הכנסת. האוצר טוען שבגלל מגבלת התקציב ההמשכי 1/12 אי אפשר כרגע לעדכן את הקצבה, גם במידה ויפורסמו ההמלצות. גורמים באוצר אומרים כי לא ברור מתי יתפרסמו מסקנות הוועדה. יש חוסר ודאות לגבי אופן העדכון, שאולי יהיה דיפרנציאלי, ולא ברור עדיין מה יהיה המקור התקציבי. אחת החלופות שעלתה היא העלאת מסים. במסמך הנומרטור החצי שנתי של האוצר מציינים את העלאת קצבאות הנכות תחת הכותרת "הוצאות שלא נלקחו בחישוב היקף הוצאות הממשלה בשנים 2020 ואילך".

החוק שנחקק בפברואר 2018 עיגן חלק מהמתווה שהוסכם בין ארגוני הנכים, ההסתדרות והממשלה, לפיו יועלו קצבאות הנכות לגובה 3,700-4,500 ש"ח עד שנת 2021. החוק עיגן רק את שתי הפעימות הראשונות במתווה, שאוחדו לפעימה אחת: מ-2,500 עד 2,800 ש"ח בחודש ל-3,272 ש"ח, פעימה שבוצעה החל ממרץ 2018. עקב ההגבלות שקבע ‘חוק הנומרטור’ על הוצאות עתידיות בתקציב המדינה, החוק לא הגדיר באופן מפורש איך יבוצעו הפעימות הנוספות לשנים 2020 ו-2021, וקבע שתתכנס ועדה בינמשרדית שתמליץ לשרים על גובה ואופן חלוקת המשך הפעימות, והמלצות אלו יובאו לדיון בממשלה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הפגנת ‘הנכים הפוכים לפנתרים’, צומת עזריאלי 2 באוקטובר 2018 (קרדיט: אייל כהן וצעירה נחמיאס ‘הנכים הופכים לפנתרים’)

"נחולל שינוי לחלשים. כך פועלת חברה מתוקנת"

"יש מאבקים שאתה תופס את הראש ושואל את עצמך איך בכלל הגענו למצב שצריך להיאבק על הזכויות הכי בסיסיות שיש. באנו להיות עם הנכים ולהגיד להם- המאבק שלכם הוא המאבק של כולם" אומר תומר שמוקלר מתנועת דרור ישראל שמצטרפת להפגנה. "נתניהו חייב לחזור ולטפל בחיים עצמם: הוא האיש המרכזי שבגללו נשחקו קצבאות הנכות במשך שנים. הוא מי שהצמיד את הקצבה למדד במקום לשכר הממוצע וגמר אותנו. הממשלה בראשותו התחייבה להעלות את הקצבה ל- 3700 ש"ח ואפילו לא למינימום כמו שהיה ראוי שתעשה. וגם בדבר הזה נתניהו לא עומד. הפעימה הנוספת חייבת להיכנס כמו שסוכם וכמו שנחקק. המצב הזה בו אנחנו בוחרים בין אוכל לבין תרופות זה מצב מביש ומביך אומר אייל כהן מוביל קבוצת " הנכים הופכים לפנתרים".

לביא נאור מארגוני הנכים מסר לקראת ההפגנה: "היום זה אנחנו וחס וחלילה מחר זה יכול להיות כל אחד אחר מאזרחי המדינה. אני קורא לכולם, תגיעו לאירוע ונחולל שינוי למעמדים חלשים בעם, כך נוהגת חברה מתוקנת".

ממשרד האוצר נמסר: "נוכח הוראות סעיף 3ב’ לחוק יסוד משק המדינה הקובע את אופן פעולת הממשלה בשנה ללא תקציב, הממשלה רשאית להוציא בכל חודש 1/12 מתקציב המדינה לשנת 2019. מדובר במסגרת הוצאה מצומצמת שתיועד ראשית כל לקיום התחייבויות קיימות על פי חוק, חוזים ואמנות, וכן לצורך פעולות חיוניות בהתאם לאישור ועדת החריגים של החשכ"ל. ככל שנותרת יתרה היא תשמש עבור מימון פעולות שנכללו בתקציב הקודם בלבד.

"לאחר הבחירות וכינון הממשלה החדשה ועם אישור תקציב מדינה, תהיה רשאית הממשלה החדשה לקבוע תקציב לתחומים נוספים שלא ניתן היה לממן במסגרת הוראות חוק היסוד, וזאת בהתאם לסדר העדיפות שיקבע על ידה. במקביל, הדרגים המקצועיים במשרד האוצר ובמשרדי הממשלה המקבילים עוסקים בבחינת הצרכים והפעילויות הנדרשות על מנת להציגם לממשלה החדשה עם כינונה".​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website