ללא שינוי ניכר

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אוקטובר, כך פרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.4%.

במחירי הדירות, מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט– ספטמבר לעומת יולי ואוגוסט,  נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.1%. מדד מחירי הדירות החדשות, לעומת זאת, ירד ב-0.6%, כששליש  מהן (34.1%) הן עסקאות בתמיכה ממשלתית, בעיקר מחיר למשתכן. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו מחירי הדירות ב-1.9%.

בחלוקה לפי מחוזורת עולה כי בירושלים עלו המחירים (אוגוסט ספטמבר לעומת יולי-אוגוסוט) בשיעור של 0.7% בירושלים, בצפון ב-1.1%, בחיפה 0.4%, מרכז ובדרום ב-0.2%. בתל אביב ירדו המחירים ב-0.2%, ובמרכז נותרו ללא שינוי.

במדד המחירים לצרכן, נרשמו עליות מחירים במיוחד בסעיפים הלבשה והנעלה 8.1%, ירקות טריים 1.5% ותרבות ובידור 0.8%. רידות מחירים נרשמו במיוחד בפירות טריים 1.6% ותחבורה 0.5%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.4%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-1.3%, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-1.1%.

מדד המחירים לצרכן הוא מדד המשקף את העלייה או הירידה ביוקר החיים בחודש הקודם. את המדד מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מפורסם בתאריך ה-15 בכל חודש, ומתייחס לנתונים מהחודש הקודם. שינויים חדים במדד יכולים להביא את בנק ישראל, שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא לשמור על יציבות המחירים, לנקוט בצעדים במטרה לאזן את המחירים.

סל המחירים לצרכן (גרפיקה: דבר ראשון).

בתחילת השנה ששעברה עדכן הלמ"ס את המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה לפיהן מחושב מדד המחירים לצרכן. בכדי לחשב את המדד נדרש הלמ"ס להעריך את סך ההוצאה החודשי הממוצע למשק בית בישראל, ולבחון את העלייה או הירידה בכל אחד מרכיבי הסל כחלק מההוצאה הכוללת. בכדי שהמדד יהיה מדויק ככל הניתן, מעדכן הלמ"ס אחת לשנתיים את מבנה המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה בהתאם לממוצע ההוצאה של משקי הבית בישראל בשנתיים האחרונות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website