“למנוע לזות שפתיים”

הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בראשות השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג הודיעה כי בעקבות תלונות שהגיעו אליה על התנהגות לא ראויה מצד ניצב בדימוס משה (צ’יקו) אדרי, המועמד לתפקיד מפכ"ל המשטרה, יהיה עליו לעבור בדיקת פוליגרף תעסוקתי. הוועדה תדון שוב במינויו של אדרי אחרי קבלת תוצאות הבדיקה.

יש לציין כי אדרי השתחרר מהמשטרה ומונה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים לפני ששונה החוק שמחייב ניצבים במשטרה לעמוד לפוליגרף תקופתי, ולכן הוא היחיד מבין המועמדים שלא עשה זאת.

על פי ההודעה הוועדה ראיינה את השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, המפכ"ל הנוכחי רב ניצב רוני אלשיך ואת אדרי עצמו, וכן פרסמה הודעה לציבור לפיה מוזמן כל אדם שבידיו עובדות העשויות, לדעתו, לסייע לבדיקת הוועדה, לפנות אליה.

עוד נמסר כי הודעה זו הביאה תגובות רבות מן הציבור, שרובן הגדול היה אמנם בשבחו של המועמד, אך כאמור היו גם מי שהתלוננו על התנהגות בלתי ראויה מצדו. לכן, מסרה הוועדה, נמצא לנכון לשמוע שניים מן המתלוננים, וכן התקבלו גם נתונים כלליים ממשטרת ישראל על נושא המשמעת בארגון.

הוועדה קיבלה, לבקשתה, מהיועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, את חוות דעתו שניתנה לשר ארדן, לפי בקשתו, ובה בחן מן ההיבט המשפטי סוגיות הנוגעות לנושא. בחוות דעתו זו קבע היועמ"ש כי אין מניעה משפטית להבאת המועמדות בפני הוועדה.

כאמור, החליטה הוועדה כי על אדרי לעבור בדיקת פוליגרף תעסוקתי, כנהוג במשטרת ישראל. זאת משום שבדיקה כזאת "מתחייבת הן על פי עקרון השוויון בין המועמדים, כששני מועמדים אחרים עברו בדיקה כזאת, והן כדי למנוע לזות שפתיים נגד המועמד, אם יתמנה לתפקיד, כאילו היה לו מה להסתיר. עננה כזאת ראוי לה שלא תהיה מעל ראשו של המפכ"ל".

"הוועדה נתנה את דעתה שאמון הציבור במשטרה מושפע, במידה רבה, מדמותו של המפכ"ל" מסרה הוועדה, "אחד האמצעים לשמירה על תדמית המשטרה מצוי, בין היתר, בהקפדה על כך כי בראשה יעמוד אדם ראוי. פגם ערכי שנפל בהתנהגות המפכ"ל משפיע לכל אורך שדרת הפיקוד".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website