למרות הקורונה: מאזן התשלומים של ישראל שמר על יציבות ברבעון הראשון

משבר הקורונה השפיע באופן קל בלבד על מאזן התשלומים ישראל ברבעון הראשון של השנה, כך עולה מנתונים שפרסם היום (ראשון) הלמ"ס. על פי הנתונים נרשמה יציבות יחסית במאזן השירותים והסחורות, ושניהם עלו קצת – כלומר יצוא הסחורות והשירותים גדל מהר יותר מהייבוא. ההשקעות, הן של תושבי חו"ל בישראל והן להפך, ירדו קצת, אך לא צנחו לרמה חריגה.

ברבעון הראשון (ינואר עד מרץ) העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-3.8 מיליארד דולר, עלייה של 0.7 מיליארד דולר לעומת הרבעון הקודם. זאת על אף שברבעון הראשון של השנה כבר החלו להיות מורגשות השפעות נגיף הקורונה, והוא כולל את חודש מרץ אז החלה ההשבתה של הכלכלה הישראלית.

על פי הדו"ח מאזן יצוא הסחורות הישראליים עלה במקצת, והגיע לגרעון  של 3.4 מיליארד דולר לעומת יבוא הסחורות לישראל. זאת לעומת גרעון של 4.1 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ייצוא השירותים הישראליים דווקא עלה בחודשים הראשונים של השנה. העודף בייצוא השירותים הישראליים עמד על 6.1 מיליארד דולר, לעומת עודף של 5.5 מיליארד ברבעון הקודם. ההיי טק הישראלי, המהווה חלק משמעותי בייצוא השירותים, עמד העודף על 7.8 מיליארד דולר, שמהווים עלייה של 14% לעומת הרבעון הראשון של 2019.

על רקע הירידות בשוקי ההון העולמיים בעקבות משבר הקורונה חלה ירידה של כ-41% בהכנסות של ישראלים בגין השקעות פיננסיות בחו"ל. לעומת הכנסות של 4.3 מיליארד דולר ברבעון הקודם, ההכנסות מהשקעות פיננסיות בחו"ל הסתכמו ברבעון הראשון של 2020 ב-2.5 מיליארד דולר בלבד.

במקביל זינקו היקפי ההשקעות הפיננסיות של זרים בשוק ההון בישראל. מעלייה של 0.3 מיליארד דולר ברבעון הקודם עלו ההשקעות של תושבי חו"ל בניירות ערך ישראלים ב-2.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2020. מדובר בהשקעות בניירות ערך סחירים בלבד- מניות, אג"ח וחוזים עתידיים ישראליים.​ מנגד, נראה שתושבי ישראל משכו ידם מהשקעה במניות בחו"ל, עם ירידה של 2,470 מיליון דולר בסך ההשקעות בניירות ערך בחו"ל.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website