למרות התחזיות: צמיחה של 5.2% ברבעון הראשון של השנה

על אף החששות מהאטה במשק, הרבעון הראשון של 2019 מציג נתוני צמיחה גבוהים של 5.2%. את הצמיחה מובילה עליה של 10% בהשקעות בנכסים קבועים – המתבססת בעיקר על קניית רכבים חדשים, 7.6% בצריכה הפרטית ו-5.8% בתוצר העסקי. דווקא הצריכה הציבורית רשמה עליה נמוכה של 1.2% בלבד.

תחזיות הצמיחה לשנת 2019 בישרו על האטה צפויה גם בצמיחה העולמית וגם בצמיחת התוצר המקומי. רק בחודש ינואר חזו בבנק ישראל כי הצמיחה ב 2019 תעמוד על 3.4%. באפריל עדכן בנק ישראל את תחזית הצמיחה שלו לרמה של 3.2% צמיחה ב 2019. בינואר האחרון פרסם משרד האוצר תחזית צמיחה שנתית של 3.1%. למרות כל התחזיות הפסימיות, האומדנים הראשונים לביצועי המשק ברבעון הראשון של 2019 מעידים דווקא על נתוני צמיחה לא רעים בכלל.

על פי הנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התוצר המקומי הגולמי רשם עליה של 5.2% במחירים קבועים ובחישוב שנתי ברבעון הראשון של 2019. לשם השוואה מדובר ברבעון עם שיעור הצמיחה הגבוה ביותר מאז הרבעון השני של 2016.

פילוח נתוני הצמיחה למגזרי המשק השונים מעיד על התחזקות של הפעילות העסקית עם עליה של 5.8% בתוצר העסקי (חישוב שנתי) ועליה של 6.7% ביבוא הסחורות והשירותים. חדה ביותר העליה בייבוא סחורות אזרחיות שעמדה על 22.6% לעומת היבוא הביטחוני שרשם דווקא ירידה של 48.4%.

באשר לצריכה הפרטית, גם ב-2019 היא ממשיכה להוביל את מגמת הצמיחה של המשק הישראלי עם עליה של 7.6% ברבעון הראשון של השנה. יש לציין שמדובר במגמה בולטת של השנים האחרונות. לצמיחה הגבוהה בצריכה הפרטית תרם גידול של כ-598% בהוצאה על רכישת כלי רכב.

קטר צמיחה שבלט ברבעונים הקודמים ודווקא אכזב ברבעון הראשון של 2019 הוא ההוצאה לצריכה ציבורית שעלתה ב 1.2% יש לציין כי מדובר בפילוח שהוביל את הצמיחה ברבעונים קודמים בתקופות בהן הצמיחה של המגזר העסקי הייתה נמוכה.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבהירים כי הנתונים שפורסמו היום מהווים אומדן ראשוני ועלולים להשתנות עם קבלתם של נתונים ממקורות נוספים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website