לעצמאים ולבעלי עסקים: רשות המסים פותחת אפשרות בקשה למענקי סיוע לנובמבר-דצמבר 2020

רשות המסים פתחה היום (רביעי) את האפשרות להגשת בקשות למענקים לבעלי עסקים ולעצמאים עבור פגיעה במחזור ההכנסות בחודשים נובמבר-דצמבר 2020. בעלי עסקים יכולים להגיש באתר הרשות בקשות לשני מענקים עיקריים – מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן. את הבקשות לשני סוגי המענקים ניתן להגיש עד ה-15 באפריל.

מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה הוא מענק דו חודשי בגובה של 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש (בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה מביניהם) ועד 15,000 שקלים לכל תקופת זכאות. את המענק יכולים לבקש עצמאיים ושכירים בעלי שליטה שמחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מסיבות הקשורות להתפרצות נגיף הקורונה בלבד. תנאים נוספים לזכאות למענק הם שסך ההכנסה החייבת של המבקש בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלה על 651,600 שקלים, וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מהעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עלה על 714 ש"ח. פרטים נוספים והגשת בקשה באתר רשות המסים.

מענק ההוצאות לעסק קטן מיועד לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקלים, שמחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע לפחות ב-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

למענק זה יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים שמחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 ירד בלפחות 25% בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 שקלים ל-25,000 שקלים בלבד. גם עסקים חדשים שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן,  ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות.

סכומי המענק יחושבו לפי גובה המחזור השנתי, כאשר עסקים עם מחזור שנתי של עד 100 אלף ש״ח יקבלו מענק של 3,000 ש״ח, עסקים עם מחזור שנתי של בין 100 אלף ש״ח ל-200 אלף שקלים– 4,000 ש״ח, ובין 200 ל-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח. טופס הגשת הבקשות ופרטים נוספים נמצאים באתר רשות המסים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website