לפני שמתפזרים

אל מול האפשרות המתחזקת שימיה של הממשלה הנוכחית ספורים, נמצאות על שולחנה מספר החלטות, בהן החלטה שהתווספה אתמול (רביעי) לקבוע הסדר מענקים למנכ"לי משרדי הממשלה עם פרישתם מתפקידם. תיקון שכר השוטרים, הצעה שרוב סעיפיה כבר סוכמו, אך עלולה להדחות חודשים רבים.

עם ההחלטה על פיזור הממשלה והכנתה, תהפוך הממשלה הנוכחית לממשלת מעבר עליה מוטלות הגבלות שונות ביכולתה לקבל החלטות משמעותיות בינהן גם מינוי בכירים והחלטות תקציביות. עד שתגיע הכרזה כזו מצדו של ראש הממשלה, יש לו עדיין קואליציה של 61 חברי כנסת וממשלה רגילה.

על פי ההצעה שגובשה במשרד ראש הממשלה ותאושר ללא דיון בישיבת הממשלה, מנכ"לי משרדים ממשלתיים יזכו למענק בגובה של 2-5 משכורות עם פרישתם בהתאם למספר חודשי הוותק שצברו בתפקיד. מנכ"לי משרדי הממשלה ממונים בדרך כלל כמשרת אמון של השר ומתחלפים בתדירות גבוהה עם התחלופה בעמדת השר. על פי דברי ההסבר להצעה, מדובר בשיפור תנאים שאמור לחזק את היכולת של הממשלה למשוך אנשים בעלי כישורים לתפקידים הבכירים.

בנוסף ההצעה מבקשת להשוות את תנאי השכר של מנכ"לי המשרדים לאלו של בכירים אחרים במערכת הציבורית שאינם ממונים כמשרת אמון בחוזה אישי אלא מועסקים כעובדי ציבור במסגרת התקשי"ר.

הרעיון לשפר את תגמול המנכ"לים של משרדי הממשלה אינו חורג  מההיגיון הסביר, משמעותה התקציבית של ההחלטה זניחה ובהשוואה למנכ"לים אחרים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי לא מדובר בהטבה חריגה. עם זאת, יש לשים לב לעיתוי בו עולה ההחלטה על שולחן הממשלה. רגע לפני שהממשלה מתפרקת לשרים חשוב לדאוג לאותם המנכ"לים שהם עצמם מינו.

בנוסף לסוגיית המנכ"לים יש עוד החלטת ממשלה שבינתיים לא נמצאת על סדר היום: השוטרים הצליחו להגיע אתמול בערב להסכמות מול משרד האוצר על החלטת הממשלה בעניין תוספת השכר המגיעה להם אותה סיכמו מול שר האוצר לפני שלושה שבועות. לטענתם הובטח להם שהצעת המחליטים תעלה בממשלה ביום ראשון הקרוב. בינתיים היא עדיין לא מופיעה על סדר היום ובקרב אנשי ארגוני השוטרים עולה החשש מדחיית ההחלטה על יישום ההסכם לאחרי הבחירות. לחץ גדול מופעל בשעות האחרונות כדי להכניס את ההצעה לסדר היום. אומנם מדובר בהחלטה שמשמעויותיה התקציביות עולות בהרבה על ההחלטה לתת בונוסים למנכ"לי המשרדים אבל בהתאם היא גם תשפיע על חייהם של עשרות אלפי משפחות של שוטרים, סוהרים ואנשי זרועות הביטחון. השאלה בסופו של דבר היא האם כמו למנכ"לי המשרדים, גם לשוטרים יש מי שידאג.

ביום ראשון הקרוב אמורה הממשלה להחליט גם על מינויו של פרופ’ אמיר ירון לתפקיד נגיד בנק ישראל. זו סיבה אחת עבור ראש הממשלה לדחות הצהרה על פירוק הממשלה לתחילת השבוע הבא, גם אם במהלך שיחותיו עם ראשי האופוזיציה במהלך סוף השבוע יגיע למסקנה שאין מנוס מפירוק הממשלה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website