לשם הבטיחות: המדינה אוסרת הסמכת עובדים זרים כאתתים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית הודיע הבוקר (ראשון) על איסור הסמכת אתתים -המכוונים מהקרקע את פעילות המנוף באתרי בנייה – שאינם בעלי אזרחות ישראלית. האיסור יחול לשנה וחצי, ויוחרגו ממנו תושבי שטחי הרשות הפלסטינית, עובדים זרים השוהים בארץ שנתיים ומעלה, ובוגרי קורסים שנפתחו עד שבועיים לפני פרסום הנוהל החדש.

ארגון מפעילי עגורן צריח: "חשוב להבין התקשורת בין המנופאי לאתת חשובים ביותר וכבר היו תאונות רבות בגלל קושי בתקשורת"

האיסור החדש בא בהמשך להסכמות הבטיחות, שנחתמו בין ההסתדרות ומשרדי הממשלה בנובמבר 2018, במסגרתן נקבע שמשרד העבודה יגביר את הפיקוח להבטחת היות האתתים באתרי הבנייה מוסמכים כדין. ביולי 2019, פרסם המשרד כי הוא בוחן את האפשרות לאסור כליל את עבודתם של אתתים זרים, זאת בין היתר בשל טענות שעלו מצד המנופאים עצמם – שקשיי התקשורת בינם לבין האתתים הזרים מסכנים חיים.

במשרד ציינו כי טרם גיבוש ההוראה הסופית, בחנו את היקפי ההסמכה של אתתים בעלי אזרחות ישראלית, וכאלו שאינם בעלי אזרחות ישראלית, וכן בחנו נתונים שונים הקיימים בידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – דו"חות מביקורי פקחים באתרי בנייה, חקירות של תאונות עבודה, סיכומי פגישות עם גורמים שונים ופרסומים – המעידים כולם על הסיכונים המשמעותיים הגלומים באי קיומה של תקשורת תקינה בין מפעיל העגורן לבין האתת. כמו כן ציינו כי פעלו להטלת נטל רגולטורי מידתי על ענף הבניין בטווח הזמן הקצר, זאת תוך המשך פעילות הסמכות האתתים, עדכון ותיקוף מתכונת ההכשרה הקיימת, וקידום של עדכון האסדרה בנושא זה בתקנות העגורנאים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי הנתונים שהציג משרד העבודה, ב-2019 הוכשרו 7,735 אתתים בישראל, 25.6% מהם אזרחים זרים. ב-2018 הוכשרו 9,548 אתתים, 34.1% מהם ללא אזרחות ישראלית. לעומת זאת, ב-2017 הוכשרו 2,314 אתתים בלבד (18% זרים), ובשנת 2016 הוכשרו 891 אתתים (2.8% זרים).

היקף הסמכת אתתים ומשקלם היחסי של בעלי אזרחות זרה בין השנים 2015-2019 (נתונים: מנהיל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה, גרפיקה: אידאה)

"חשוב להבין התקשורת בין המנופאי לאתת חשובים ביותר וכבר היו תאונות רבות בגלל קושי בתקשורת" הגיבו בארגון מפעילי עגורן צריח הארצי, בהסתדרות עובדי הבניין והעץ, "מדובר בהחלטה ראשונית וחלקית שמהווה צעד נוסף לקראת הגברת הבטיחות בעבודת המנופאים והאתתים."

עוד מסרו כי "אנו מודים למינהל הבטיחות על העבודה המאומצת להגברת הבטיחות בעניינים הנוגעים למנופאים ולכל העובדים בענף. הוועד ימשיך לפעול בנוסף למנהל הבטיחות, גם מול אגף ההכשרות ומינהל האכיפה וההסדרה במשרד העבודה, כדי שאלו יפעילו את הכלים העומדים לרשותם במאבק להגברת הבטיחות, כי גם להם יש חלק מאוד חשוב במאבק בתאונות העבודה."

מהתאחדות הקבלנים בוני הארץ נמסר כי  "אנו מברכים על החלטת מנהל הבטיחות לאשר את הסמכתם של אתתים זרים שיש להם שנתיים ניסיון בארץ, ושל עובדים פלסטינים. מדובר בהחלטה נכונה אשר תואמת את צרכי ענף הבנייה מבחינת התפלגות העובדים באתרים ובעיקר מבחינת סוגיית הבטיחות."

Leave a Reply

Name *
Email *
Website