מאבק המעונות: מענקי חגי תשרי הועברו למטפלות, אך המאבק לא תם

מאבק המעונות: בהתאם לדרישות הארגונים, הועברו היום (שישי) באיחור מענקי חגי תשרי למטפלות. במטה המאבק מבהירים כי ימשיכו במאבק עד להקמת הועדה המובטחת, כפי שפירטו במכתב שנשלח מוקדם יותר השבוע.

לאחר חידוש המאבק בימים האחרונים לאור אי כיבוד המדינה ההסכם שהושג בספטמבר-  המדינה העבירה הבוקר את תשלום מענק חגי תשרי באיחור של כשלושה חודשים. כזכור, כחלק מההסכם, סוכם כי המטפלות תקבלנה מענק בגובה של 1,500 שקלים בחגי תשרי. מנעמת נמסר כי המענק ישולם למטפלות כבר במשכורת הקרובה.

יור נעמת, גליה וולוך: ״מדובר בחדשות טובות לקראת סוף השבוע לאלפי המטפלות. יחד עם זאת, המדינה טרם מילאה אחר הסעיף המרכזי בהסכם- הקמת ועדת הבדיקה שאמורה לפרסם מסקנותיה ב-30 באפריל וטרם קמה. לכן, בכוונתנו להמשיך להיאבק עד לעמידת המדינה בכל התחייבויותיה״.

ראשי הארגונים המפעילים את מעונות היום לפעוטות, וביניהם: נעמת, ויצ"ו, אמונה, נאות מרגלית ונוספים, פנו השבוע לשר האוצר משה כחלון ושר הרווחה חיים כץ והזהירו כי ינקטו צעדים לאור הפרת ההתחייבות למנות ועדה ממשלתית, ולאור עיכוב בתשלום המענק לחגים לעובדות, ששולם כעת באיחור של שלושה חודשים.

במכתב שנשלח לשרים, מחו ראשי הארגונים על העובדה שמדינת ישראל פועלת רק לאחר שמופעל מולה כוח, וציינו כי לאור המשבר החמור ביותר אליו נקלע הענף, ולנוכח העובדה שההתרעות החמורות לא זכו למענה הולם, נאלצו מפעילי מעונות היום לפעוטות בישראל, להכריז על שביתה ואי פתיחה של שנת הלימודים תשע"ט. בעקבות נקיטת צעדים אלה הוזמנו נציגי מפעילי מעונות היום המפוקחים לפגישה עם נציגי ממשלת ישראל ממשרד האוצר וממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שבסיומה ניתנה התחייבות הממשלה למספר צעדים, על מנת להציל את הענף מקריסה.

הממשלה התחייבה בין השאר כי מטפלות וצוות המעון יקבלו תוספת שני מענקי חג בשנת הלימודים הקרובה, בסך של 1,500 ש"ח ברוטו לעובדת במשרה מלאה בחגי תשרי, סך של 1,500 ש"ח ברוטו לעובדת במשרה מלאה בחג הפסח.

עוד התחייבה ממשלת ישראל להקמת ועדה ממשלתית לשיפור ובחינת המצב במעונות היום המפוקחים. בראש הוועדה יעמוד הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, וישתתפו בה נציגי אגף התקציבים ומשרד ראה"מ. סמכויות הוועדה יהיו, בין היתר, יחס המטפלות אל מול הפעוטות שיהיה הנושא הראשון שייבחן על ידה; בחינת התעריף הקבוע כיום והתאמתו לנדרש; במידת הצורך, הצבעה על מקורות תקציביים ממשלתיים למימון המלצות הוועדה. הוועדה תגיש את המלצותיה לממשלה תוך קביעת יעדים לביצוע לא יאוחר מיום ה-30 באפריל 2019. הארגונים פנו מספר פעמים לשרים הרלוונטיים מאז קבלת ההחלטה, ועד כה לא מונתה הוועדה, ולא החלה בעבודתה.

בנוסף התחייבה הממשלה, כי בשנת הלימודים תשע"ט יוקצה תקציב ייעודי בסך 10 מיליון ש"ח לארגונים לטובת שיפור מערך מעונות היום המפוקחים.

בארגונים טוענים כי מזה זמן רב, שמפעילי מעונות היום לפעוטות המפוקחים התריעו ומתריעים על מצבו הקשה ביותר של ענף מעונות היום לפעוטות וכי המשך ההתעלמות מהקשיים החמורים ואי תיקון המצב, ובכלל זה תקינה במעונות ושכר המטפלות, עלולים להביא לקריסת הענף כולו. קריסה שכזו תוביל לפגיעה חמורה בעשרות אלפי פעוטות מגיל לידה עד 3.

במכתב מזהירים ראשי הארגוניים כי "ככל שהממשלה לא תקיים באופן מידי את כל התחייבויותיה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול בכל דרך, שנמצא לנכון ובכלל זה פנייה לערכאות משפטיות ועוד".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website