מאגר תמר: המדינה מבקשת לצמצם את הכח של דלק ונובל

נציגי משרדי האנרגיה, המחלקה הכלכלית בייעוץ חקיקה במשרד המשפטים, האוצר ורשות התחרות, הקצו לשותפות במאגר תמר פרק זמן קצר לתקן את ההסדרים ביניהן באופן שיבטיח שלחברות דלק, נובל וישראמקו לא תהיה זכות וטו על החלטות שיווק גז מהמאגר. אם אכן יושגו הסכמות כאלו, לא יהיה צורך בנקיטת מהלך פורמלי על ידי המדינה, בכדי לכפות אותן.

הודעת המדינה מהווה מכה משמעותית למונופול הגז של דלק ונובל, המחזיקות בנתח משמעותי במאגרים לוויתן ותמר גם יחד. מתווה הגז משנת 2015 התיר מספר הפרות חוק, ובכללן אחזקות מונופוליסטיות של השתיים ללא קביעת מנגנון של פיקוח מחירים מלא.

מבנה האחזקות בתמר ולוויתן (גרפיקה: אידאה)

כעת, נדחקות נובל ודלק לפינה, משום שסירובן לאשר מכירת גז ממאגר תמר בהנחה משמעותית, שומר על מחירי הגז גבוהים יותר. כך, גם אם החוזה הגדול והיקר במשק, זה שנחתם עם חברת החשמל, לא מושפע מההחלטה, הרי שחוזים אחרים מושפעים בהחלט, ובייחוד החוזה המשני של חברת החשמל. עד כה, חיבור מאגר לוויתן למשק הגז גרם לעודף היצע משמעותי, אך שליטת מונופול הגז מנעה את קיומה של תחרות והורדת מחירים משמעותית.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ירידה במחירי הגז היא אפשרות טובה גם לציבור הישראלי, בדמות ירידה קלה במחירי החשמל. עם זאת, ירידה במחיר הגז ללא הכבדת המיסוי על גז, מקטינה את הכדאיות הכלכלית של אנרגיות מתחדשות וגם את הכנסות המדינה מגז.

ברקע הדברים פניית חלק מבעלי שליטה במאגר תמר, שאינן מחזיקות גם במאגר לוויתן  לממונה על התחרות בטענה שדלק ונובל – המחזיקות גם במאגר לוויתן – עושות שימוש בזכות וטו במסגרת משאים ומתנים לשיווק גז ממאגר תמר על מנת למנוע הספקת גז במחירים תחרותיים למאגר לוויתן.

באופן ספציפי טענו השותפות שפנו בתלונה, כי דלק ונובל מנעו מהן להציע הנחה על מחיר הגז לחברת חשמל ומונעות מהן להציע הצעות מחיר תחרותיות ללוויתן בחוזים עתידיים.

על פי הנטען בתלונה, התנהלות נובל עומדת בניגוד להוראות מתווה הגז, שאסר על החברה להחזיק בזכות וטו בתמר מרגע שהחזקותיה ירדו ל-25%, כפי שנדרש במתווה עצמו. דלק, כך נטען, מפרה את החלטת הפטור מהסדר כובל שניתן על ידי הממונה באוגוסט 2006, שאישרה את השותפות בתמר וקבעה כחלק מתנאי הפטור כי דלק וישראמקו לא יוכלו למנוע לבדן קבלת החלטות במאגר.

לאחר דיונים משותפים, שכללו גם קבלת התייחסויות מהשותפות בתמר, הודיעו נציגי המשרדים לשותפות במאגר, כי בטרם יביעו את חוות דעתם הסופית וישקלו צעדים נוספים, הם מאפשרים לצדדים להגיע להסכמות שייתרו את הצורך של המדינה לנקוט עמדה פורמלית.

כאמור, נציגי המשרדים קצבו לצדדים תקופה קצרה לגיבוש הסכמות שיבטלו את זכות הווטו שמחזיקות נובל, דלק וישראמקו, מכח ההתנהלות שקיימת בין הצדדים עד היום.

אם לא תושג הסכמה, ייתכן שנובל בדלק ינסו "למשוך זמן" באמצעות פניה לערכאות משפטיות. עם זאת, ההודעה המשותפת מצד גורמי מדינה רבים מאותתת כי הסיכוי לנצח בהליכים המשפטיים הינו נמוך והם לא יוכלו להשיג יותר מדחיה.

מדובר בחדשות רעות במיוחד לקבוצת דלק, שסובלת כעת מקושי לגדול בגיוסי כספים, מה שיכול להוביל להתמוטטות גמורה שלה, אלא אם תמצא אפשרות למחזר את חובותיה.

תגובות נובל ודלק לא התקבלו עד מועד פרסום הידיעה.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website