מאגר “תמר”: לעכב ב-14 ימים את חוזה “לוויתן” עם חברת החשמל

במאגר "תמר" מבקשים להקפיא את החוזה שחתמה חברת החשמל עם מאגר לוויתן, לאחר שהצעת לוויתן נבחרה על פני הצעת מאגר "תמר". בשתי שותפויות הגז יש אחזקות משמעותיות לדלק קידוחים ולנובל אנרג’י. ב"תמר" מבקשים להקפיא את הזכיה ל-14 יום לצורך בחינת המסמכים.

לפי הודעת ישראמקו לבורסה הבוקר (ראשון) ביום חמישי קיבלה שותפות "תמר" הודעה מחברת החשמל לפיה הצעתה לא נבחרה, ואילו אמש פורסם כי הצעת מאגר "לוויתן" היא ההצעה הזוכה בחוזה לשנתיים בהיקף של כמיליארד דולר, לכמות של 5-4 BCM. כעת ב"תמר" מבקשים להקפיא את הזכיה בכדי לבחון את מסמכי ההצעות.

בהודעה נכתב: "השותפות ביחד עם שותפים אחרים בפרויקט תמר פנו לחברת החשמל בבקשה לקבלת כלל המסמכים הנוגעים למכרז על מנת לבחון את המשך צעדיהם, וכן בדרישה להקפיא את תוצאות המכרז לכל הפחות לתקופה של 14 ימים לאחר העברת מלוא המסמכים כאמור".

לוויתן ותמר – בעלים דומים אינטרסים שונים

למרות האחזקות הצולבות של נובל ודלק בשני המאגרים, מצבן העסקי אינו דומה. למאגר לוויתן יש שני חוזי יצוא, לירדן ולמצרים וכן חוזה ישראלי קטן יחסית, ויש לו עודף קיבולת לעומת ביקוש. מאגר תמר מוכר בקביעות את מלוא קיבולת הצינור שלו, ולכן מתקשה למצוא מקום למימוש חוזה היצוא של המאגר למצרים, שהוא אינו חוזה קבוע, אלא חוזה למכירה מזדמנת, תלוי בקיבולת פנויה בצנרת. זכיה של לוויתן במכרז, עשויה לשרת את כולם – את חברת החשמל והציבור – בדמות הפחתת תעריף החשמל, לצד גיוון מקורות האנרגיה. את תמר – בזכות פינוי קיבולת לטובת יצאו למצרים, ואת לוויתן – בזכות עוגן פיננסי משמעותי בחוזה ישראלי. אף על פי כן, בתמר יש מספר בעלי מניות בנוסף לנובל ודלק: ישראמקו, תמר פטרוליום (אשר גורמים מוסדיים מושקעים בה), דור חיפושי גז ואוורסט תשתיות. לכן, האינטרס של שותפות "תמר", לא יעלה בהכרח בקנה אחד עם האינטרס של נובל דולק בכל המקרים. חברת החשמל רוכשת את הנתח העיקרי של הגז מידי מאגר "תמר", ההתעקשות על זכיה גם בהליך התחרותי לרכש נוסף, פירושה ש"טובה ציפור אחת ביד", מקיבולת פנויה בצינור לטובת חוזה יצוא למצרים, אשר אין ודאות לגבי היכולת לממש אותו במלואו או בכלל.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website