מאזן התשלומים הרבעוני: ירידה קלה בגירעון הסחורות ובעודף השירותים

מסיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון השלישי של שנת 2019 עולה כי ישנה ירידה קלה בגירעון הסחורות ובעודף השירותים. משמעותו של עודף במאזן התשלומים הוא שישראל מייצאת יותר מהכמות אותה היא מייבאת. בתחום השירותים ישראל נמצאת בעודף מתמשך בשנים האחרונות, ועד לרבעון הראשון של שנת 2019 נמצא עודף זה בגדילה. עם זאת, בשני הרבעונים האחרונים חלה ירידה בעודף בחשבון השירותים. לעומת עודף של 6.1 מיליארד דולר ברבעון השני, מצביע הדו"ח על עודף של 5.8 מיליארד ברבעון השלישי. כאמור, העודף בחשבון השוטף של ישראל ירד מעט, מ-4.2 מיליארד דולר ברבעון השני ל-3.9 מיליארד דולר ברבעון השלישי, זאת בעקבות ירידה בעודף השירותים המיוצאים מישראל לחו"ל.

מתוך ייצוא שירותים כולל של 13.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי, עמד יצוא השירותים של ענפי ההיי-טק על 7.2 מיליארד דולר. יצוא שירותי ההיי-טק דווקא גדל ב-12% ברבעון האחרון, כך על-פי הדו"ח. לעומת זאת, מאזן הסחורות השתפר מעט ברבעון האחרון. בשנים האחרונות נמצאת ישראל במגמת צמצום היקף הייצוא, והגירעון בחשבון הסחורות הולך ומתרחב בהתאם. עם זאת, מאז תחילת שנת 2019 החלה עלייה ירידה קלה בגירעון הסחורות של ישראל. לעומת גירעון של 4.2 בחשבון הסחורות ברבעון השני, מצביע הדו"ח על גירעון של 4 מיליארד ברבעון השלישי.

משרדי חברת הייטק ישראלית (צילום ארכיון: נתי שוחט / פלאש 90).

עוד עולה מהדו"ח כי המשק הישראלי נמצא בעודף נכסים על-פני התחייבויות לחו"ל של 162 מיליארד דולר. משמעות הדבר היא שיחידים וחברות ישראליות מחזיקים בעודף של מכשירי חוב כמו הלוואות ואג"ח בהיקף גדול בהרבה מההתחייבויות כלפי גורמים מחו"ל.

ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל, השקעות בחברות שמאפשרות למשקיע לקבל זכויות הצבעה במועצת המנהלים, עלו ברבעון השלישי ב-3.2 מיליארד דולר, אחרי עליה של 4 מיליארד דולר ברבעון השני. לעומת זאת, השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל עלו ב-2.3 מיליארד דולר, לאחר עליה של 1.2 מיליארד ברבעון הקודם.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website