מבקש הסברים: גפני רוצה להביא את קבלת ההחלטות על התקציב לדיון בכנסת

התקציב ההמשכי מעניק כוח אדיר לפקידי האוצר והחשב הכללי בראשם, שמקבלים החלטה על כל הוצאה או תכנית שלא נמצאת בבסיס התקציב. החלטות אלה מתקבלות במסגרת ועדת החריגים, ועדה פנימית שאינה מפרסמת פרוטוקול או מפרטת את החלטותיה ושיקוליה לציבור. כעת מבקש יו"ר ועדת הכספים משה גפני, לחשוף לציבור חלק מההחלטות ולזמן את החשב הכללי באוצר רוני חזקיהו לדיון בוועדה. נכון לכעת, לא ברור מתי יתקיים הדיון, ומה יתבקש חזקיהו להגיש לקראתו.

ועדת החריגים היא חלק מהתנהלות התקציב ההמשכי, שמופעל בשנה ללא תקציב מאושר. כדי לא לבצע החלטות פוליטיות, משרדי הממשלה מונחים שלא לבצע התקשרויות חדשות, והממשלה מחויבת להתנהל לפי התקציב המאושר של השנה הקודמת – בלי תכניות שאושרו במהלך השנה ולא נמצאת בבסיס התקציב. עם זאת, לחשב הכללי יש עדיין סמכות לאשר הוצאות מיוחדות, באמצעות אישורה של "ועדת חריגים" שיושבת במשרד.

מכיוון שמדובר בניהול שנתפס כמקצועי בלבד, אותה הוועדה למעשה לא חייבת דין וחשבון לציבור. עם זאת, מובן שהוועדה מקבלת גם החלטות מהותיות. כך למשל, הוועדה אישרה סכום נמוך ב-100 מיליון מזה שביקשה תכנית למניעת סמים ואלימות בקרב בני נוער בסיכון.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

היעדר מתן דין וחשבון מצד ועדת החריגים והחשב הכללי הניעו את ועדת הכספים לזמן את חזקיהו לדיון שבו יתאפשר לנבחרי הציבור להבין את השיקולים שמאחורי הסירובים ולדווח על ביצוע התקציב בחודש ינואר. חזקיהו טרם אישר את השתתפותו.

חזקיהו יתבקש להציג את ההחלטות שהתקבלו בוועדת החריגים בחודש האחרון ולהסביר את הסיבות שהביאו להחלטות. כמו כן, יידרש חזקיהו להסביר מדוע החליט משרד האוצר שלא לאשר את התקצוב לאותם פרויקטים שהגישו בגינם בקשות חריגות, בייחוד לאור העודף התקציבי מהחודש האחרון, ולהסביר את השיקולים שמאחורי הסירוב.​

לפי נתונים  של משרד האוצר החודש הראשון של התקציב ההמשכי הביא לעודף של 5.9 מיליארד שקלים בקופת המדינה. לפי האוצר, הכנסות המדינה עמדו בחודש שעבר על 30 מיליארד שקלים, לעומת הוצאות של 26 מיליארד שקלים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website