מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש אוגוסט 2020 | מתחילת השנה ירד המדד ב 0.6%

מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש אוגוסט 2020, בהשוואה לחודש שעבר.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה שירדו ב-2.2 אחוז, הפירות הטריים שירדו ב-1.2 אחוז והתקשורת שירדה באחוז אחד. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תרבות ובידור שעלו ב-1.9 אחוז והירקות הטריים שמחירם התייקר ב-1.2 אחוז.

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6 אחוז, ובשנים עשר החודשים האחרונים (מאז אוגוסט 2019) ירד המדד ב-0.8 אחוז.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן)

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2020 – יולי 2020 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2020 – יוני 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו באחוז אחד ובכך השלימו עלייה של 2.9 אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני 2019– יולי 2019).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים יוני 2020 – יולי 2020 לעומת החודשים מאי 2020 – יוני 2020, נמצאו עליות מחירים במחוזות: ירושלים 2.2 אחוז, חיפה 1.9 אחוז, תל אביב 1.3 אחוז, דרום 0.7 אחוז וצפון 0.4 אחוז; לעומתם מחוז מרכז נותר ללא שינוי.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יוני 2020 – יולי 2020 לעומת יוני 2019 – יולי 2019, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות כאשר הבולטות שבהם היו במחוזות: תל אביב 4.2 אחוז, מרכז 2.9 אחוז, ירושלים 2.3 אחוז ודרום 1.3 אחוז.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם ירדו בחודשים יוני 2020 – יולי 2020 לעומת מאי 2020 – יוני 2020 ב-1.3 אחוז ובכך השלימו ירידה של 3.9 אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני 2019 – יולי 2019). שיעור העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 44.9 אחוז בהשוואה ל-40.2 אחוז בתקופה הקודמת (מאי 2020 – יוני 2020).

Leave a Reply

Name *
Email *
Website