מדוע מודאגים פעילי סביבה מטכנולוגיית אלחוט חדשה שמקדם משרד התקשורת?

תזכיר חוק, הפתוח להערות הציבור עד היום (שני) מקדם דה-רגולציה של מכשירים אלחוטיים בגלים מילימטריים. תיקון החוק יאפשר לחברות תקשורת לחבר לאינטרנט משקי בית בפריפריה שלא מקבלים היום קישוריות באיכות מספקת בשירות הקווי או הסלולרי, באופן אלחוטי.

הצעת חוק באתר התזכירים הממשלתי שפורסמה בשבוע שעבר גוררת תשומת לב רבה בקרב פעילי סביבה ובריאות הציבור. ההצעה פתוחה להערות הציבור לחמישה ימים בלבד שיסתיימו היום, ועד עתה נכתבו בה מעל 4,000 הערות, רובן המוחלט מחשש להשפעה בריאותית שלילית של טכנולוגיית הדור ה-5.

למעשה, אין בתזכיר החוק שינוי לגבי רשתות סלולר בדור החמישי, אלא לגבי שידור קצר טווח בגלים מילימטריים בלבד. היתר זה יאפשר לחברות תקשורת רבות, כולל בזק והוט, לחבר באינטרנט אלחוטי ואיכותי משקי בית שלא יכולים לקבל שירות קווי או סלולרי איכותי, למשל בפזורה הבדואית או ביישובים עם קשיי תשתית בפריפריה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

משרד התקשורת מנסה לקדם גם רשתות סלולר בדור ה-5, עד כה ללא הצלחה. למעשה, התחרות החריפה במחירי הסלולר שיזם משרד התקשורת, הותירה את חברות הסלולר במצב קרוב להפסד, כך שהן יתקשו לגייס הון להשקעות חדשות ברשת אפילו להשלמת הדור הרביעי.

מדוע ההצעה מעוררת מחאה?

להצעה עצמה יש שם מסתורי: "טיוטת צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס’ 2) (תיקון), התש"ף-2020", היא נפתחה לחמישה ימים בלבד להערות הציבור ודברי ההסבר באתר מסורבלים וקשים להבנה. התזכיר הופץ בקרב קבוצות המחאה החוששות מהשפעות בריאותיות בנוגע לטכנולוגיית הדור-ה-5, ומהן לקבוצות וואטסאפ רבות.

ד"ר סיניה נתניהו, לשעבר המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה כתבה בפייסבוק: "אכן יש כאן אירוע מקומם ואכן יש מקום לדיון מדעי בנוגע לטכנולוגיות 5G אבל לאחר כמה ברורים שערכתי ולאחר שחזרתי וקראתי את התזכיר כמה פעמים, אני מבינה שהתדרים בהם מדובר 57-66 GHz – הם תדרים חופשיים בהרבה מדינות.

"גם לא מדובר בתדרים של 5G שפורטו במכרז של משרד התקשורת מקיץ 2019 שהם 3500-3800 MHZ. כרגע מדובר בצו שיפטור מכשירים אלחוטיים הפועלים בפסי תדרים המוזכרים בתזכיר מהדרישה לקבל רישיון. הסיבה להבנתי ולפי מה שהוסבר לי היא לספק חלופה לפריסה הקווית שאינה מספיקה או שאינה מגיעה לכל חלקי הארץ".

עוד כתבה נתניהו, כי ראוי היה להסביר לציבור במילים ברורות את הצורך הדחוף בצו, לצרף את החלטת ועדת התדרים הרלוונטית, עמדות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ולאפשר לציבור זמן מספיק לתגובה. במקרה זה, הפעילים שחששות מתדרי הדור ה-5, לא הבחינו כי מדובר בשתי טכנולוגיות שונות.

החלטה שלא קשורה לדור 5 בסלולר

גורם במשרד התקשורת להסביר ל"דבר" כי מדובר בצורך דחוף שקשור לעוצר שהוטל על המשק בשל התפרצות נגיף הקורונה. בשונה מימי שגרה, יותר אנשים זקוקים לחיבור אינטרנט איכותי ויציב בתוך הבית, כדי לעבוד, ללמוד ולתקשר עם הסביבה ומכאן הדחיפות שבתיקון החוק. נכון לעכשיו, אסור לחברות התקשורת להשתמש בטכנולוגיית הגלים המילימטריים, על מנת לשפר את איכות האינטרנט. טכנולוגיה זו אינה רשת סלולר ולא מתחברת למכשירים שאנו נושאים על הגוף. בשיטה זו נדרשת אנטנה חלשה ליד נקודת סיום רשת קווית, שמשדרת בתדרים גבוהים בעוצמה חלשה ולמרחק קצר לאנטנה אחרת בקו ישיר, ולא לכל עבר.

ניתן ליצור שרשור של אנטנות כאלו בעוצמה חלשה ולכסות מרחק גדול יחסית. השיטה איננה דומה לרשת סלולר, בה המכשירים האלחוטיים מתחרים זה בזה על גישה לאנטנה מרכזית שמשדרת באלומה רחבה, ונמצאים בסמיכות לגופנו.

מבחינה בריאותית, אין ראיות מדעיות חד-משמעיות לנזק בריאותי שנגרם כתוצאה מרשתות הסלולר או מהמכשירים הניידים, אף כי ישנם מדענים הסבורים כי נזק כזה קיים גם אם הוא קשה להוכחה. התקנות הקיימות מבוססות על עיקרון הזהירות המונעת, שמגביל את עוצמת השידור של המכשירים וקובע מגבלות לגבי הצבת אנטנות.

בפועל, מיעוט אנטנות סלולר גורם דווקא להגברת החשיפה לקרינה. תופעה זו מתעצמת בהתקהלויות המוניות, אז רשתות הסלולר בישראל נוטות לקרוס ברמה המקומית, ובמקומות כמו קרונות רכבת ואוטובוסים – מצבים שהפכו זמנית לתיאורטיים תחת הוראות הסגר.

מה עמדת המשרד להגנת הסביבה על רשתות סלולר בטכנולוגיית הדור החמישי?

גיל כהן, ראש תחום קרינה בלתי מייננת שלח מכתב למנכ"ל משרד התקשורת נתי כהן ב-12 בפברואר 2019, המרכז את המלצות המשרד להגנת הסביבה. ההמלצה המרכזית היא פריסה מירבית של אנטנות בעלות עוצמת שידור חלשה, על מנת להקטין את החשיפה לקרינה. עוד מומלץ לבצע פריסה אלחוטית תוך מבנית שתחובר לרשת נייחת להעברת המידע במרחקים הגדולים. במשרד לא רואים בטכנולוגיה זו גורם בעייתי, אלא דווקא טכנולוגייה שעשויה לאפשר את הפחתת החשיפה לקרינה.

כתבה באתר YNET לגבי הדור החמישי כוללת תגובות כלליות ממשרד הבריאות וממשרד התקשורת:

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "מנכ"ל המשרד העביר למנכ"ל משרד התקשורת מכתב המפרט את עמדת המשרד בנושא, בו הומלץ בין היתר להקים ועדה בין משרדית בהשתתפות נציגי המשרדים הרלוונטיים. בכל הנוגע לקיום תיאום בין המשרדים וקיום דיון ציבורי בנושא, יש לפנות לגורם האחראי על פרסום המכרז, קרי משרד התקשורת".

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "הגם שההיבטים הבריאותיים אינם מוגדרים במסגרת תחום הפעילות של וועד המכרזים, למיטב ידיעתנו, שאף נסמכת על הגורמים המוסמכים במשרד להגנת הסביבה, המעבר לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות מבוססות דור 5 תוביל לירידה בסיכונים מפני קרינה. זאת ועוד, צוות משותף של משרדי התקשורת, הבריאות, הגנת הסביבה ומינהל התכנון, החל לבחון את השינויים שידרשו בתחום זה עבור הקמת תשתיות לדור החמישי, לרבות בענייני סיכוני קרינה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website