מהלכיו של שר האוצר כחלון לא צלחו: הפרקליטות קבעה שמחירי החלב יעלו

פרקליטות המדינה הודיעה היום (שישי) לבג"ץ כי היא מסכימה למתן צו של בג"ץ שיורה לכחלון לחתום על צו להעלאת מחירי החלב. כחלון נאבק בהעלאת המחירים שתושת על הצרכנים, מהלך שלא יועיל לו במהלך תקופת בחירות.

אחרי שבג"ץ הכריע בנושא המיסוי על טבק לגלגול, ניסה כחלון באמצעות חקיקה שנויה במחלוקת בתקופת הבחירות, מהלך שמלכתחילה היה כמעט בלתי אפשרי לביצוע, לדחות את הגזירה. בעקבות ההחלטה צפויים לעלות בכמה אגורות לאריזה מחיריהם של המוצרים בפיקוח, כגון חלב רגיל 1% שומן ו-3% שומן בקרטון ובשקית, חמאה, לבן, אשל, גיל, שמנת חמוצה רגילה 15% שומן ושמנת מתוקה 38% שומן.

היום אמר כחלון: "במשך השנה האחרונה אני מסרב לחתום על העלייה במחירי החלב מתוך תפיסה שזהו צעד ציני ומיותר של מונופול דורסני ונצלני שנועד להגדיל רווחים על חשבון הציבור. צר לי שהפרקליטות לא מצאה לנכון להגן על עמדתי. אעשה ככל שביכולתי, במסגרת החוק, כדי למנוע את עליית המחירים המיותרת הזו." כחלון הבטיח שיבחן מחדש של התנהלות המחלבות, "ובראשן תנובה, וקשרי הגומלין ביניהן על כל המשתמע מכל".

בלב הפרשה עומדת עתירה לבג"ץ שהגישה תנובה, בה היא דורשת משר האוצר כחלון לקבל את המלצת ועדת המחירים להעלאת מחירי החלב. ועדת המחירים היא ועדה בינמשרדית שבסמכותה להמליץ לשרי הממשלה השונים על קביעת מחיריהם של מוצרים הנמצאים תחת פיקוח ממשלתי. במרץ 2018 המליצה הוועדה על העלאת מחירי מוצרי החלב ב-3.4%, לאור גידול בעלות תפעול הרפתות ושינויי תקינה שונים שמשפיעים גם הם על עלויות הפקת החלב. אך כחלון נמנע מלאשר את המלצות הוועדה, והחל לקדם רפורמה כוללת במשק החלב שאמורה למנוע את עליית המחיר באמצעות הפחתת ‘מחיר המטרה’ – המחיר שמשלמת תנובה לרפתנים תמורת החלב. הרפורמה זכתה להסכמת התאחדות החקלאים ואיגוד מגדלי הבקר, אך קבוצה גדולה של רפתנים מרפתות קטנות יצאו למאבק חריף כנגדה, וחוששים שיישומה יחסל אותם כלכלית.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website