מופקרים לעת צרה: ביטוח הסיכונים לכבאים הסתיים, והוחלף בהסדר שמרע את זכויותיהם

ביטוח החיים של לוחמי האש פקע במרץ השנה, ורשות הכבאות החליפה אותו באופן חד צדדי בהסדר עם חברה ממשלתית שאין לה רישיון לביצוע ביטוחי חיים ובריאות – כך טוענים ארגון הכבאים וההסתדרות בפנייה לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב. הכבאים וההסתדרות דורשים להורות למדינה ולרשות להסדיר את המנגנון הביטוחי של הכבאים באמצעות חברה מורשית לכך כחוק, ולחייב את רשות הכבאות בכל נזק שעשוי להיגרם לכבאים בעקבות ביטול הביטוח. הפנייה לבית הדין מגיעה על רקע החרפת יחסי העבודה ברשות הכבאות, ומאבק שמנהל איגוד הכבאים במדיניות נציב הכבאות דדי שמחי סביב שורת פגיעות בתנאי העבודה של הכבאים ובזכויותיהם.

ביטוח ה’ריזיקו’, נועד לפצות את משפחת הכבאי במקרה של נכות או מוות כתוצאה מתאונת עבודה. עד מרץ האחרון היו הכבאים מבוטחים בו בפוליסה של חברת הראל. עם תום תקופת הפוליסה, התקשרה הרשות עם חברת ‘ענבל’ – חברה ממשלתית המנהלת קרנות לביטוח עצמי. ‘ענבל’ מבהירה באתר האינטרנט שלה עצמה כי היא "פעילה במרבית תחומי הכיסוי הביטוחי, למעט בתחום ביטוחי חיים וביטוחי בריאות".

חגי סקורי, יו"ר ועדת הביטוחים של ארגון הכבאים, אומר ל’דבר’: "בדקנו באמצעות יועץ חיצוני בתחום ביטוחי החיים, ד"ר אודי פרישמן, והבנו שזו בעצם בכלל לא פוליסת ביטוח, אלא מעין קופה שהנציבות מנהלת בענבל. אם קורה לכבאי משהו, הוא לא יכול לתבוע את ענבל. במקום זה הוא נדרש לתבוע את הנציבות, וענבל היא זו שמנהלת מולו את ההליך. כלומר, אם אני מחר נכה, אני צריך לתבוע את המעסיק שלי. זה נשמע לך הגיוני באיזה שהוא מקום, לאדם שיש לו ביטוח?".
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אין חסיון רפואי והמשכיות, אין פתרון לריבוי תביעות

סקורי, העובד ככבאי מזה כשלושים שנה, מונה שורה ארוכה של הבדלים בין ביטוח הריזיקו הקודם לבין ההסדר החדש בענבל. לדוגמה, ההסדר אינו כולל חיסיון רפואי, כך שכבאי שיתבע את הקרן עלול למצוא עצמו מעביר מידע רפואי למעסיק שלו. ההסדר גם אינו כולל סעיף המשכיות, שיאפשר לכבאים לשמר את זכאותם גם לאחר הפרישה משירות בלא להידרש להצהרת בריאות, ואינו חוסה תחת חוק הביטוחים, המעניק שורה של הגנות לתובעים. לדבריו, "אין לזה אישור של הממונה על הביטוח, אין לזה אישור של הממונה על השכר או של החשב הכללי. זה ממש כאילו אגיד לחברים שלי ‘במקום לעשות ביטוח חובה לרכב, תביאו לי כסף ואני אעשה לכם’".

מעבר לכך מזכיר סקורי כי הסיבה לסיום הפוליסה הקודמת של הכבאים, שנוהלה בחברת הראל, הייתה טענת הראל כי איננה יכולה להמשיך בה בתנאיה הנוכחיים בשל ריבוי התביעות. "אני שואל אותם, מה יקרה אם ניקלע למצב כזה, שבו כמות התביעות גדולה, והכסף בקרן נגמר? רונן שפירא מאגף כוח אדם ברשות הכבאות אמר לי ‘אנחנו נממן את זה, נשלים’. אבל מחר הוא יכול לעבור לעבוד במשרד אחר, וגם, מי זה ‘אנחנו’? אני רוצה שהאוצר והממונה על השכר יגידו שהם מוכנים להיות ערבים להתחייבות כזו".

"לא דיברו עם האיגוד מאז שהפוליסה הסתיימה"

תוקפה של הפוליסה ב’הראל’ אמור היה לפקוע בסוף 2019. ברשות הכבאות ביקשו הארכה של שלושה חודשים עד פקיעת הפוליסה, וטענו שיערכו מכרז. "בפועל, בשלושת החודשים הללו לא קרה כלום: לא דיברו איתנו, לא פנו להראל, לא הוציאו מכרז", אומר סקורי. כשראו שמועד הפקיעה שוב מתקרב, הצליח ועד הכבאים לקבל מהראל דחייה נוספת של חודש. "גם בתקופה הזו לא זימנו אותנו לאף ישיבה". במהלך חודש אפריל הודיעה ההנהלה על ההתקשרות עם חברת ענבל.

הסיכון הגבוה בעבודת הכבאי אינו מתמצה רק ברגע הריצה אל תוך האש. העבודה היומיומית כוללת חשיפה מתמדת לחומרים מסוכנים, עבודה תחת לחץ כבד, וגם היחשפות למראות קשים ופוסט טראומטיים. מחקר של המוסד לבטיחות וגיהות מעלה ששיעור חולי הסרטן בגילי העבודה במקצוע גבוה כמעט פי 2.5 מאשר באוכלוסיה הכללית. רק בשנה האחרונה, מספר סקורי, התגלו בקרב כעשרה כבאים מחלות קשות – סרטן בדם, בראש או בערמונית, שהן תוצרים של חשיפה לחומרים מסוכנים, וכן התקפי לב.

הכבאים משלמים מכיסם על מרבית הביטוחים

סקורי מציין כי הכבאים משלמים מכיסם על שורה של ביטוחים מקצועיים באופן פרטי – ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה, וביטוח מחלות קשות והשתלות. לדבריו, ה’ריזיקו’ הוא הביטוח היחיד שהרשות משתתפת בו בשיעור של 75%, וגם בו הכבאים משלמים 25% שהם כ-500-600 שקלים בשנה. "שינו לנו ביטוח שגם אנחנו משלמים עליו באופן חד צדדי, ובלי לדבר איתנו".

לדבריו, גם הביטוחים האחרים היו בעבר זולים יותר ונגישים יותר לכבאים, מכיוון שהרשות אפשרה לכבאים להתאגד להסדרים קולקטיביים באמצעות סליקת דמי הביטוח משכרם, הסדר שכיום כבר אינה מאפשרת. גם בנושא זה מנהלים הכבאים הליך ממושך בבתי הדין לעבודה.

300 כבאים האריכו את הביטוח על חשבונם

"יש היום כ-300 כבאים שבחרו לשלם מכיסם את מלוא העלות של המשך פוליסת הביטוח הקודמת בהראל, פשוט בגלל חוסר האמון בהנהלה ובהסדר החדש שלה", אומר סקורי. "אנחנו עובדים במקום עבודה עם סיכון מאוד גבוה. אנחנו נכנסים למקום שאנשים בורחים ממנו, בכל הכוח ובלי לחשוב על החיים שלנו כדי להציל חיי אדם. אבל אנשים חושבים גם על המשפחות שלהם, וחרדים ממצב שלא יהיה להם כיסוי ביטוחי". בבקשה לבית הדין דורשים הכבאים כי הרשות תפצה את הכבאים שהאריכו את הפוליסה על חשבונם, ותאריך על חשבונה את הפוליסה עבור יתר הכבאים, עד להסדרת הפוליסה החדשה מול חברה מורשית.

בקשת הכבאים הוגשה על ידי הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, והיועצת המשפטית של ארגון הכבאים, עו"ד יעל שילוני. טרם הוגש כתב תשובה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website