מחדל או הישג? חברות גז מצריות ישלמו רק 500 מליון דולר מחובן לחברת החשמל

חברת החשמל מבקשת לחתום על הסכם פשרה לגבי חוב חברות הגז במצרים בגובה 1.76 מיליארד דולר, לפיו יושבו 500 מליון דולר בלבד, לאורך 8.5 שנים. ברשות החשמל שוכנעו שההסכם סביר, אך ברשות החברות מבקשים מחברת החשמל לדון שוב בהסכם, ברומזם שהחברה לא עשתה ככל יכולתה לגבות את החלק המקסימלי מהחוב. חברת החשמל הודיעה על כך היום (שלישי) לבורסה, עקב הדלפות לתקשורת לגבי עמדת רשות החברות.

לפי הודעת חברת החשמל מהיום, עוד בינואר אישר דירקטוריון חברת החשמל את הסכם הפשרה עם המצרים, לאחר שבשנתיים האחרונות מתקיים משא ומתן בנושא, כאשר ערעור של המצרים על גובה החוב נדחה בערכאות. כדי לממש את ההסכם, הוא צריך להיות מאושר בידי הרגולטורים הישראלים. על מנת לשכנע אותם, דיווחה חברת החשמל לרשות החשמל ולרשות החברות על כלל הצעדים שביצעה החברה בכדי לגבות את החוב. מקור במשק החשמל סיפר ל’דבר ראשון’, כי פעולות אלו כוללות, פרט למו"מ ישיר, בירור אפשרויות לחילוט נכסים של המצרים בחו"ל בגובה הסכום המקורי, או מכירת החוב לגופי גביה בינלאומיים. לפי ההודעה, "בפני דירקטוריון החברה הוצגו חוות דעת משפטיות, פיננסיות ואחרות משורה של יועצים חיצוניים בעלי שם בארץ ובעולם ביחס לאפשרויות הגביה של פסק הבורר והסכם הפשרה וכן ביחס לתהליך קבלת ההחלטות על ידי דירקטוריון החברה בקשר עימו".

רשות החשמל נוטה לאשר, רשות החברות מערימה קשיים

מבחינת הרגולטורים, השאלה היא הקביעה האם הצעת הפשרה מהווה הישג לטובת האינטרס הציבורי, או שעומק הפשרה מהווה בעצם מחדל ו"מכירה בזול" של הציבור הישראלי, אשר כבר שילם תעריפי חשמל גבוהים מאוד, בשנים 2011-2015, בהן לא סופק גז ממצרים לישראל, תוך הפרת החוזים החתומים.

קווי מתח גבוה שנפגעו מהרוחות העזות (צילום: דוברות חברת החשמל).

לפי הודעת החברה: "רשות החשמל מתרשמת שהחברה פעלה לפי מיטב יכולתה והכלים שעמדו לרשותה לקראת החתימה על הסכם הפשרה וכי הסכם הפשרה הוא סביר בנסיבות העניין. כן צויין בביאור להחלטה המקדמית, בין היתר, כי ההסכם פועל לטובת האינטרס של ציבור צרכני החשמל. עוד צויין בהחלטה המקדמית כי החלטה סופית בעניין תתקבל לאחר בחינת מכלול היבטיו ולאחר קיומו של שימוע ציבורי כדין."

בחברת החשמל סברו שיש לפרסם את ההסכם רק לאחר אישורו הסופי. מאחר והמכתב מרשות החברות, אשר מטיל ספק בכך שחברת החשמל עשתה די כדי לשמור על האינטרס הציבורי הגיע לידיעת התקשורת, בחרו בחברת החשמל לחשוף את דבר המגעים, ההסכם המוצע ועמדת הרגולטורים לגביו: "הסיבה לעיכוב הדיווח המיידי בנושא התבקש למען הזהירות וזאת לאור התקדמות המגעים והאישורים המבוקשים והחשש כי פרסום המגעים ותנאי הפשרה ו/או פרסום של עמדת רשות החברות ו/או החלטות רשות החשמל ודירקטוריון החברה עד לחתימת ההסכם, יסכלו את גיבוש הפשרה/חתימת הסכם הפשרה הסופי. הסיבה להסרת עיכוב הדיווח הינה הפרסומים בתקשורת ביחס למכתב מנהל רשות החברות".

שאלת 1.26 מיליארד הדולר

עצם הקביעה שהמצרים צריכים להלכה לשלם סכום בגובה של 1.76 מיליארד דולר, אין פירושה שגבייה מלאה היא אפשרות ריאלית. מדינת ישראל לא סיפקה לחברת החשמל מנופי לחץ כלשהם, והליך הגביה מתנהל באורח מסחרי, מול חברות הגז המצריות. טיוטת הפשרה כוללת "ערבות מבנק בשליטת ממשלת מצרים בעל דירוג חוב בינלאומי יעמיד ערבות להבטחת התשלומים". לממשלת מצרים יש מנוף לחץ משלה, והוא הסכמי יצוא הגז מישראל למצרים, אשר כפופים לאישור הרגולטורים המצרים. לפי פרסומים בתקשורת, ללא פשרה בנושא חוב חברת החשמל, לא היו המצרים מסכימים ליישם את הסכמי רכש הגז מישראל, האמורים להתחיל להתממש עוד השנה. סכום הפיצוי המקורי הוחלט בהליך בוררות בינלאומי. בחברת החשמל בחרו שלא להגיש תביעה משפטית לאכיפת ההסכם, ככל הנראה, מתוך מסקנה שהליך שכזה לא יצליח כמנוף לחץ נוסף להגדלת היקף הפיצוי הסופי. בתביעה כנגד קרטל יצרניות הציוד קיבלה חברת החשמל הסכם פשרה של פיצוי בגובה 12.5% מסכום התביעה המקורי, בהסכם אשר מנע את הצורך בפסק דין בסוגייה.

גם 500 מליון דולר הן סכום משמעותי לגבי משק החשמל, אך ברשות החברות מבקשים שלא להעניק "כתב שיפוי לנושאי משרה" – כלומר, לספק גיבוי רגולטורי לראשי חברת החשמל, לפיו הפשרה עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי. על בסיס מתווה ההסכם, ברור כי בחברת החשמל סבורים שאין באפשרותם לגבות חלק גדול יותר מהחוב, אך ברשות החברות לא רק שנמנעו מכך, אלא גם שמכתבם הגיע באורח כלשהו לתקשורת. מכאן נראה, שברשות החברות מעדיפים שחברת החשמל תתמודד בעצמה עם ביקורת ציבורית אפשרית, בגין וויתור על נתח גדול מאוד מהחוב. עם זאת, לא נראה כי בפני רשות החברות ישנה עמדה חוות דעת אחרת, המצביעה על הפקרת האינטרס הציבורי מצד חברת החשמל בנושא גביית החוב.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website