מחלה ממארת

נושא הלפיד זיגזג
ונותר בויכוח עתיק
עם עולם החרדים לעתיד
שבינתיים התפלג.
סקר הפרקליט את התיק
והחליט:
יש מחלה ממארת עם גרורות,
בבטן הרכה
ולאור המצב הבטחוני המסוכן
גם בכל החזיתות.
רופא המחלקה הסגורה
נאלץ להורות
מכאן והלאה
על דרך אחרת,
לדבוק באמונה
ולהנשים אותו
עוד שנה
עד שיוציא את נשמתו.
לאחר כחודש
עיין בתיק שנית
ומצא גודש
בריאה הימנית,
והחליט בחלוף הזמן
כי הנסיבות הישתנו
אין יותר בעיות
והמצב כבר אינו מסוכן,
כיוון שכך נותרו אך
שלושה חודשים לחיות.
יצאה דוברת המחלקה
הנאוה בבנות
המשמשת גם חומת מגן
והקריאה פתשגן.
ובקולה המתחנף הכריזה
ללא כל חשש:
גם אם מות ימות
איני מאמינה לדיאגנוזה
של היועמ"ש.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website