מחקר שפרסם בנק ישראל תומך בהעלאת גיל הפרישה

בנק ישראל תחת הנהגתו של הנגיד אמיר ירון, ממשיך את הקו של הנגידה פלוג וקורא לכנסת להעלות את גיל הפרישה הקבוע בחוק. במסגרת מחקר שפרסם היום (שלישי) הבנק על השפעות העלאת גיל הפרישה משנת 2004 נמצא כי העלאת גיל הפרישה בחוק הביאה לעליה משמעותית בגיל הפרישה בפועל. עם זאת, חוקרי הבנק מוצאים כי בשנים האחרונות עליה זו נבלמה וכי עליה נוספת של גיל הפרישה בחוק עשויה לחדש את מגמת העליה בגיל הפרישה בפועל ולתרום להגדלת החיסכון הפנסיוני של הנשים ולהגדלת רווחתן הכלכלית בעת הפרישה.

המחקר שנערך על ידי חטיבת המחקר של בנק ישראל בדק את גיל הפרישה האפקטיבי של גברים ונשים בקבוצות אוכלוסיה שונות באמצעות שלוש שיטות מדידה. הצורך בשיטות מדידה שונות נובע מהיעדר נתונים רשמיים על גיל הפרישה האפקטיבי.

מנתוני בנק ישראל עולה כי העלאת גיל הפרישה הסטטוטורי (גיל הפרישה בחוק המקנה זכות לקצבת זקנה) שנחקקה ב-2004 ובוצעה בהדרגה בין השנים 2009-2004 הביאה לעליה משמעותית בגיל הפרישה האפקטיבי (גיל הפרישה בפועל של עובדים מעל לגיל 50).

בעוד שהחקיקה העלתה את גיל הפרישה של נשים מ-60 ל-62 גיל הפרישה האפקטיבי של נשים בעלות השכלה תיכונית או פחות מכך עלה באותה התקופה מ-60.9 ל-64.9. גיל הפרישה האפקטיבי של נשים בעלות השכלה אקדמית עלה מ-62.4 ל-65.

בקרב גברים העלאת גיל הפרישה הסטטוטורי מ-65 ל-67 הביאה לעליה בגיל הפרישה האפקטיבי מ-64.3 ל-67.6 בקרב גברים בעלי השכלה תיכונית או פחות מכך, ולעליה מגיל 67 לגיל 68.5 בקרב גברים בעלי השכלה אקדמית. יש לציין כי נתונים אלה מתייחסים לסקירה בשיטה הדינאמית המקובלת על ה-OECD. סקירה בשיטות אחרות הביאה לעליה נמוכה יותר בגיל הפרישה האפקטיבי.

מתוך נתוני המחקר מסיקים חוקרי בנק ישראל כי להעלאה הסטטוטורית של גיל הפרישה יש השפעה משמעותית על העליה של גיל הפרישה בפועל. בנוסף מסיקים החוקרים כי בקרב נשים גיל הפרישה בפועל נוטה להיות גבוה משמעותית מגיל הפרישה הקבוע בחוק. על פי עורכי המחקר "עקב הפער הניכר הקיים בישראל בין גילי הפרישה של הנשים לגילי הפרישה של הגברים, ועקב העובדה שהוא מתבטא גם בפער בגיל הפרישה האפקטיבי, העלאה נוספת של גיל הפרישה הסטטוטורי לנשים עשויה לתרום להגדלת החיסכון הפנסיוני של הנשים ולהגדלת רווחתן הכלכלית בעת הפרישה, זאת משום שתוחלת החיים של הנשים גבוהה יותר ומשום שהן מגיעות בעת הפרישה ליחסי תחלופה נמוכים יותר עקב צבירת זכויות פחותה – כך מראות הספרות המקומית והבין-לאומית."

Leave a Reply

Name *
Email *
Website