מייל אחרון לפני השינה: 47% עובדים מהבית מעבר לשעות העבודה הרשמיות

47% מהעובדים עובדים מהבית מעבר לשעות העבודה הרשמיות, כך עולה מסקר שפורסם היום (שלישי) בכנס אלי הורוביץ לכלכלה ולחברה. כ-80% מהמשיבים לסקר סיפרו כי הם מדברים בטלפון על ענייני עבודה כשעה בממוצע, על חשבון זמנם הפנוי. קרוב ל־60% מציבור העובדים אינם מרוצים ממידת האיזון שקיימת בין חייהם האישיים לעבודתם.

רוב המשיבים לסקר (60%) דיווחו כי הם מרשים לעצמם לנוח בעת מחלה, אך עם זאת, 40% דיווחו שגם בחופשת מחלה הם מקדישים זמן לענייני עבודה (לעתים קרובות או תמיד). שיעור המדווחים על עבודה בעת מחלה עולה ככל שמדובר בבעלי הכנסה גבוהה יותר: 32% בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה מהממוצע במשק, ו־52% בקרב בעלי ההכנסה הגבוהה מהממוצע.

האם אתה עובד בסופי השבוע? (גרפיקה: אידאה)

עם זאת, בשבתות נראה שמרבית העובדים בישראל מצליחים לנוח. 76% מהמשיבים דיווחו כי אינם עובדים בסופי שבוע או עושים זאת לעתים רחוקות בלבד. גם בחגים ובחופשות דיווחו 73% כי אינם עובדים. עם זאת, 16% מהמשיבים דיווחו כי הם עובדים כמעט בכל סוף שבוע, ו-8% דיווחו כי הם עושים זאת בערך פעם בחודש. ממוצע שעות העבודה בסוף השבוע עומד על כשש שעות. עוד נמצא כי שיעור העובדים בחגים או בחופשות עולה ככל שההכנסה עולה: 24% בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה מהממוצע במשק, 31% בקרב בעלי רמת הכנסה ממוצעת ו־33% בקרב מבעלי ההכנסה הגבוהה (מעל הממוצע במשק).

סוגיה נוספת שבחן הסקר היא מוכנות העובדים לשינויים בשוק העבודה. תוצאותיו מעידות כי למרות הפריון הנמוך במשק והסיכון הגובר לאיבוד רלוונטיות בשוק העבודה לנוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות, כשני שליש מהציבור לא עבר (או אינו זוכר שעבר) הכשרה מקצועית. 12% עברו הכשרה מקצועית לפני שנים רבות, ורק 21% עברו הכשרה מקצועית בשנים האחרונות. כמחצית (52%) מציבור העובדים שלקחו חלק בסקר לא שקלו מעולם לעבור הכשרה מקצועית, 28% ציינו כי הם שוקלים זאת לעתים רחוקות ורק 21% שוקלים זאת לעתים די קרובות. 72% מהמשיבים לסקר סבורים שאין סכנה שבגלל התפתחויות טכנולוגיות העיסוק הנוכחי שלהם יהפוך בעתיד הנראה לעין ללא רלוונטי. לעומתם, כ־28% סבורים שהעיסוק הנוכחי שלהם יהפוך בעתיד הנראה לעין ללא רלוונטי.

האם עברת הכשרה מקצועית כדי להקטין את הסיכון שעיסוקך יהפוך ללא רלוונטי? (גרפיקה: אידאה)

עוד העלה הסקר כי הזמן הממוצע שמשיבי הסקר מבלים בנסיעות הלוך וחזור למקום עבודתם ביום עבודה רגיל עומד על מעט יותר משעה. המשמעות לדבריו עורכיו, במונחי תפוקה ופריון עבודה, היא הפסד של כ-36 ימי עבודה משקיים בשנה, שהם 13% מסך ימי העבודה השנתיים במשק. 30% מהמשיבים דיווחו כי הם מבלים בנסיעה מדי יום בין שעה לשעתיים, ואילו 6% בלבד דיווחו כי אינם נוסעים למקום עבודתם.

הסקר נערך בסוף נובמבר 2019 על ידי המרכז לממשל וכלכלה ומכון גוטמן במכון הישראלי לדמוקרטיה ועבודת השדה לאיסוף הנתונים נעשתה באמצעות סקר מקוון על ידי מכון הסקרים מדגם (Ipanel). הסקר כלל מדגם מייצג של כ-600 עובדים בני למעלה מ-18, מהם 504 מרואיינים יהודים ו-1,000 מרואיינים ערבים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website