מי זכאי ומה הסכום? המדריך למענק לעסקים שנפגעו זמן ממושך בקורונה

הכנסת אישרה היום (שני) סופית את המענק המיוחד לעסקים שנפגעו בקורונה. החוק שעבר שינויים רבים בדיונים בוועדת הכספים אושר בתמיכת 26 חברי כנסת ללא מתנגדים.

למי מיועד המענק?
המענק מיועד לעסקים שנפגעו בצורה ממושכת בתקופת הקרונה, מרץ עד דצמבר 2020, ושסכום ההכנסות שלהם בצירוף מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות לו היו זכאים, נמוך ממחזור העסקאות שלהם בשנת 2019.

המשוואה לחישוב הזכאות היא: מחזור עסקאות בין מרץ לדצמבר 2020 + מענקי הוצאות קבועות קטן ממחזור עסקאות בין מרץ לדצמבר 2019.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

למענק זכאים רק עסקים שקיבלו החזר הוצאות קבועות פעמיים לפחות, אלא אם מחזור העסקאות שלהם ב-2019 היה נמוך מ-300 אלף שקלים, והוא ירד ב-25% לפחות בחודשי הקורונה.

מה לגבי עסק שעבר את הסף באמצעות המענקים הנוספים שניתנו?
מסיבות תפעוליות לקביעת זכאות למענק המיוחד מחשבים רק את מענק ההוצאות הקבועות. מענקים אחרים (החזרת עובדים מחל"ת, שימור עובדים) לא יילקחו בחשבון. המשמעות: בתנאים מסוימים סכום המחזור כולל המענקים יכול לעבור את המחזור ב-2019.

מה התקרה של גובה גובה המענק?
גובה המענק המקסימלי הוא "השלמה" למחזור ההכנסות של העסק ב-2019. כאמור, לצורך חישוב זה נלקח בחשבון גם מענק הוצאות קבועות אך לא מענקים אחרים. סכומי המענק מחולקים לתתי קבוצות: עוסקים שמחזור עסקיהם היה מ-18 אלף שקלים ועד 300 אלף שקלים ב-2019, ועסקים בהם הוא היה גבוה יותר. עם זאת, אם סכום זה מגיע ל-90% מהמחזור ב-2019, יופחת המענק הנוסף ל-65%.

עסקים בהן המחזור ב-2019 היה עד 300 אלף שקלים:

  • מחזור עסקיו ירד ב-40% בחודשי הקורונה (לעוסק פטור בשנה כולה)  זכאי ל-3,000 שקלים.
  • מחזור עסקיו ירד ב-40-60% בחודשי הקורונה (לעוסק פטור בשנה כולה) זכאי ל-5,000 שקלים.
  • מחזור עסקיו ירדו ב-60% ומעלה בחודשי הקורונה (לעוסק פטור בשנה כולה) זכאי ל-9,000 שקלים.

עסקים בהן מחזור העסקאות ב-2019 היה גדול מ-300 אלף שקלים:

עסקים אלה צריכים כאמור להראות קבלת מענק הוצאות קבועות פעמיים לפחות ואז הסכום שיינתן להם יעמוד על 9,000 שקלים או על מחצית מסכום המענקים שקיבל מחולקים ב-5 (מחזור של עד 20 מיליון) או ב-4 (מחזור של למעלה מ-20 מיליון) ובלבד שסכום זה לא יעלה על 50 אלף שקלים.

עסק עם מחזור של 300 מיליון שקלים ומעלה,  הפיצוי יהיה 60% מהסכום של כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, עד לתקרה של 50,000 שקלים.

איך מקבלים את המענק?
בדומה למענקי הוצאות קבועות את המענק מקבלים באמצעות תביעה מראשות המסים. התאריך בו תפתח האפשרות לבקש מענק הוא ה-25 ינואר, והאפשרות לעשות זאת תהיה זמינה ל-90 יום.

מתי הסכום ישולם?
על פי החוק צריך מענק הפגיעה הממושכת להיות משולם תוך 14 יום או עד ה-15 בפברואר לפי המאוחר ביניהם.

איך תמומן התכנית?
התכנית מתבססת על קיצוץ מענק ההוצאות הקבועות לעסקים בחודשים מאי יוני למחצית מהסכום היום. החלטה זו מגלגלת לפתח הממשלה הבאה את ההחלטה האם להרחיב שוב את המענקים או להשאיר את הקיצוץ, החלטה שתושפע במידה רבה ממצב התחלואה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website