ממוני בטיחות חדשים בענף הבנייה יהיו מחויבים בהסמכה לעבודה בגובה

מעתה ידרשו ממוני בטיחות חדשים בענף הבניה להיות בעלי הסמכה כמדריכי עבודה בגובה, כך הודיע מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה וראש מינהל הבטיחות בפועל, אריק שמילוביץ’. זוהי דרישה חדשה שלא היתה קיימת עד כה. על פי נתוני מינהל הבטיחות כ-40% מהתאונות הקטלניות בענף הבניין ב-2017 ארעו בשל נפילה מגובה, כמו כן, מתוך כ-7,000 ביקורי פיקוח ב-2017 נמצאו למעלה מ-4,300 ליקויים בתחום תדרוך העובדים על בטיחות.

על פי הודעתו למוסדות ההכשרה ידרוש מעתה המשרד תעודה תקפה של מדריך עבודה בגובה כתנאי סף למבקשים להיות מוכשרים לתפקיד ממוני בטיחות בענף הבניין. באופן זה, יוכלו ממוני הבטיחות לספק לעובדים באתרי הבניה את ההדרכה המחייבת לכל עובד הנדרש לבצע עבודה בגובה של למעלה מ-2 מטרים. עד היום סופקו הדרכות אלו על פי רוב על ידי ספקים חיצוניים. בעבר נחשף כי חלק מספקים אלו נטו למכור תעודות הכשרה בגובה לקבלנים עבור עובדיהם, בלא לבצע את ההכשרה בפועל.

ההכשרה הענפית עצמה לממוני הבטיחות קוצרה מ-16 ימים ל-10 ימים, אולם הכשרת מדריכי העבודה בגובה אורכת כ-6 ימים נוספים ויש לחדש אותה מדי שנתיים. כך למעשה, מעדכן משרד העבודה את טיב ההכשרה של ממוני הבטיחות באופן המתמקד בגורמי הסיכון הבולטים בענף, כפי שהם עולים מניתוח התאונות. תכנים נוספים שכולל הקורס הם היכרות עם הציוד המכאני הכבד המשמש באתרי הבניה, עבודות שונות באתרי הבניה וסיכוניהם כגון: טפסנות, חפירות, פיגומים, הריסות ועוד; בטיחות בחשמל, היכרות עם חוקי הבטיחות, תקנות ציוד מגן אישי, כתיבת תכנית בטיחות וכו’.

קבלני הבניה המעסיקים למעלה מ-100 עובדים (כולל באמצעות קבלני משנה) מחויבים במינוי ממוני בטיחות בעלי הכשרה ענפית וניסיון של שנתיים לפחות בענף. הממונה משמש כיועץ להנהלה בנושא שמירת הבטיחות, ובין תפקידיו: קיום הערכת סיכונים, קיום סקרי בטיחות שוטפים באתרי הבניה, כתיבת תכניות בטיחות, פיקוח על ביצוען ואף תחקור אירועי בטיחות שהתרחשו והפקת לקחים.

"מדובר בצעד מבורך וחשוב של מפקח עבודה ראשי שכן הנתונים מלמדים שבשנת 2018 כ-64% מהתאונות נגרמו כתוצאה מנפילה מגובה ועלייה של 14% במספר ההרוגים בענף הבניין" מסר ראובן בן שמעון מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה. "החלטה זו עשויה לתרום לבטיחות בענף ולהזרים כוחות מקצועיים שכן עד כה ממוני הבטיחות שעסקו בענף הבנייה לא היו מחויבים לעבור השתלמות מדריכי עבודה בגובה והדבר יצר חוסר ידע בסיסי אצל רבים ממוני הבטיחות המשמשים חולייה חשובה ועיקרית במניעת תאונות עבודה".

"אנו בפורום מקווים שבד ובד עם ההחלטה יפעלו במשרד העבודה לאייש כ-20 תקנים בלתי מאוישים של מפקחי בטיחות ולפרסם מכרזים באופן מידי" הוסיף בן שמעון.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website