ממשיך לעלות: החוק להסדרת ענף המנופאים עבר בקריאה טרומית

הצעת החוק על פיה מנופאי עגורן צריח יועסקו רק בהעסקה ישירה או באמצעות חברות כוח אדם ייעודיות ומורשות בלבד עברה במליאת הכנסת בקריאה טרומית. את ההצעה יזמו לפני כשנה וחצי חברי הכנסת איל בן ראובן (המחנה הציוני), יו"ר ועדת העבודה והרווחה אלי אלאלוף (כולנו) ועבד אל חכים חאג’ יחיא (הרשימה המשותפת)  במטרה להסדיר ולהגביל את אופני ההעסקה הקבלניים והפוגעניים הנהוגים בענף.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן דרש שהצעה זו, שנתמכה על ידי ארגון מפעילי עגורן הצריח הארצי, תוכנס להסכם הבטיחות שנחתם בינו לבין שר האוצר, משה כחלון; שר העבודה והרווחה, חיים כץ ושר השיכון והבינוי, יואב גלנט והוסכם על קידומה והעברתה במהירות. רק ביום ראשון האחרון עברה בוועדת השרים לענייני חקיקה.

"כולי תקווה שיחד עם חבריי חברי הכנסת, עם שר העבודה חיים כץ ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, נצליח להעביר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית עוד במושב הנוכחי" מסר ח"כ בן ראובן, "זהו עוד צעד קטן לשינוי גדול ועבודה רבה עוד בדרך".

על-פי הצעת החוק, על מנת שקבלן יוכל לספק שירותי כוח אדם של עגורנאים, הוא יהיה מחוייב לקבל היתר מיוחד לכך משר העבודה והרווחה. אישור כזה יינתן אך ורק לתאגידים ששירותי עגורנאות הם עיסוקם היחיד. השר יהא רשאי לסרב לתת או לחדש היתר בתנאים נוספים בהתחשב בין היתר בצורך בקיום חובותיו של קבלן כוח האדם כלפי עובדיו, לרבות קיום הוראות בטיחות.

"עולם המנופים מסוכן לסביבה ומחייב מיומנות ומקצוענות של המפעילים" הוסיף בן ראובן, "עוד כמה מקרי מוות אנחנו צריכים לחוות עד שנשכיל להבין שצריך לערוך שינויים על מנת להציל חיים של עובדים ואזרחים? ההצעה הזו לוקחת צעד נוסף ומשמעותי לעבר המטרה הזו. באה לשים סוף להפקרות וההזנחה ארוכת השנים בנושא. הבעיה מתחילה בראש ובראשונה מהנורמות המונהגות בשטח, בתנאי הכשירות והרישוי שאינם מפוקחים בצורה מספקת, וכן, בתופעה נוראית של זיוף תעודות של מפעילים בהיקף של מאות מנופאים שאין להם את האישור לכך. אז מה הפלא שמנופים קורסים?"

"ענף המנופאות היום הוא מסובך מאוד וצריך חברות שיתמחו בו ויבינו אותו", אמר ביום ראשון דן ורשבסקי, יו"ר ועד המנופאים הארצי בהסתדרות עובדי הבניין והעץ לדבר ראשון. "כיום מנופאים מועסקים או בהעסקה ישירה או באופן פרוץ דרך חברות כוח אדם, וישנן כאלו באלפים. פרצה זאת היא תופעה קשה שפוגעת בזכויות ובבטיחות של המנופאים", הוא אומר ויש לציין כי היא מסכנת גם עוברי אורח.

עוד הוסיף ורשבסקי כי "מנופאים רבים מפוטרים כלאחר יד או נפגעים בשכר. רבים מהמנופאים עובדים בשחור ושעות מרובות, ופעמים רבות הם מועסקים גם על-ידי חברות שכלל אינן מורשות. החברות הללו נוטות גם לפשוט רגל ולהיפתח מחדש חדשות לבקרים והמנופאים נפגעים". זו הסיבה שלדבריו הצעת החוק הזו חשובה, שכן היא קובעת גם שחברות כוח האדם שיעסקו בשירותי מנופאות ישלמו עבור היתר מיוחד וכך יצומצם התמריץ לאותן ‘סגירות-פתיחות’.

ההערכה היא שהחוק יצמצם גם את מספר ה’חאפרים’ שקיימים היום בשוק וכך ישפר את הבטיחות במקצוע ובענף, ויגבש את המנופאים במספר חברות מצומצם, באופן שיחזק את כוחם הארגוני ואת יכולתם לשמור על זכויותיהם. "אני מודה מאוד לכל מי שהביע תמיכה בחוק: יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן; יו"ר הסתדרות עובדי הבניין, איציק מויאל; חברי הכנסת אייל בן ראובן, אלי אלאלוף ועבד אל חכים חג’ יחיא וכן להתאחדות בוני הארץ שתמכה אף היא בחוק".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website