מספר המועסקים בקרב אנשים עם מוגבלות צנח ב-20% בין פברואר לאוקטובר

53% מהאנשים עם מוגבלות בישראל דיווחו כי מצבם הכלכלי החמיר במהלך משבר הקורונה, כך על פי מחקר שפרסמה היום (רביעי) נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. במחקר, שהעלה נתונים מדאיגים על מצבה של אוכלוסייה כתוצאה מהמשבר, השתתפו 476 אנשים עם מוגבלות מעל גיל 18 ו-638 הורים לילדים או לבוגרים עם מוגבלות.

על פי המחקר, הקושי הגדול ביותר עבור אנשים עם מוגבלות בתקופה זו היה השגת טיפולים פרה-רפואיים, טיפולים רגשיים, סיוע אישי וסיוע במטלות הבית. 84% מהנסקרים דיווחו כי נזקקו לסיוע כלשהו מאז פרוץ המשבר, 77% דיווחו כי קיבלו סיוע מגורם כלשהו בתקופה זו.

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "כבר מתחילת המשבר נוכחנו לדעת כי פעמים רבות אנשים עם מוגבלות נשארו מאחור ובהנחיות ובמדיניות לא ניתן מענה מתאים להם. הממצאים הקשים של הסקר מחייבים אותנו,  כממשלה וכחברה, ליצור את המנגנונים אשר ימנעו מצב בו 17% מהציבור, שהם אנשים עם מוגבלות, ימצאו עצמם מודרים בעיתות משבר כמו גם בשגרה".
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

צניחה של 20% במספר המועסקים בתוך שמונה חודשים.

53% מהאנשים עם מוגבלות העידו שמצבם כלכלי החמיר מאז פרוץ משבר הקורונה, 20% מהם דיווחו כי מצבם הכלכלי החמיר מאוד. 45% מכלל הנשאלים אמרו כי נעזרו כלכלית בגורם כלשהו. נתון מדאיג נוסף הוא ש-62% מההורים לילדים עם מוגבלות דיווחו על החמרה במצבם הכלכלי וכמעט חצי מהם (47%) דיווחו כי נעזרו כלכלית בגורם כלשהו בתקופה זו.

במהלך המשבר נרשמה ירידה חדה במספר המועסקים עם המוגבלות. 59% מהנשאלים דיווחו כי עבדו בפברואר 2020, זאת לעומת זאת 39% שדיווחו כי עבדו באוקטובר 2020. 30% מאלה שעדיין הועסקו באוקטובר דיווחו כי הם עובדים פחות שעות מאז התפרצות המגפה.

17% מהנשאלים הבוגרים דיווחו כי הפסיקו לעבוד בשל משבר הקורונה. בין פברואר לאוקטובר נרשמה עלייה של 2% במספר הבוגרים עם מוגבלות שדיווחו שאינם עובדים בשל מגבלתם.

התעסוקה של הורים לילדים או בוגרים עם מוגבלות נפגעה אף היא כתוצאה מהמשבר.  81% מהם דיווחו כי עבדו בפברואר, עם תחילת המשבר זאת לעומת 60% באוקטובר.

15% מההורים לילדים עם מוגבלות ציינו כי לא עבדו בשל משבר הקורונה, שיעור הדומה לאוכלוסייה הכללית, אך 6% נוספים הפסיקו לעבוד בגלל הצורך לטפל בילדיהם.

86% מההורים לילדים עם מוגבלות דיווחו כי הם זקוקים לסיוע כלשהו כדי שיוכלו לעבוד במהלך המשבר. יותר מחצי מההורים (55%) דיווחו כי הם זקוקים לסיוע בהשגחה על ילדיהם.

68% חוששים שלא יקבלו טיפול ראוי אם יחלו בקורונה

38% מכלל האנשים עם מוגבלות דיווחו כי מצבם הבריאותי החמיר, או החמיר מאוד, בתקופת המשבר. מתוכם, 66% דיווחו על החמרה במצבם הרגשי, ו-52%  על החמרה בתפקוד הכללי.

בקרב ההורים לילדים עם מוגבלות, 30% דיווחו על החמרה במצבם הבריאותי, 69% דיווחו על החמרה במצבם הרגשי ו-48% דיווחו על החמרה בתפקוד הכללי.

נתון קשה שעולה מהמחקר הוא ש-68% מהאנשים עם מוגבלות חששו שלא יקבלו טיפול ראוי אם יחלו בקורונה. 78% מהם חששו כי לא יקבלו  טיפול רפואי ראוי בגלל עומס עבודה או מחסור בכוח אדם, 42% חששו שהצוות יעדיף לטפל באנשים שאין להם מוגבלות.

33% מהנשאלים עם המוגבלות מדווחים כי מאז פרוץ משבר הקורונה התקשו להשיג טיפולים פרה-רפואיים, 28% דיווחו על קושי בהשגת סיוע אישי או סיוע במטלות הבית וחלקם דיווחו על קושי בהשגת תרופות (20%), מזון (18%) ומוצרים להתגוננות בפני הנגיף (17%).

66% העידו על היחלשות בקשריהם החברתיים מתחילת המשבר

רק 53% מהילדים עם מוגבלות השתתפו בלמידה מרחוק באופן מלא או חלקי. עבור 31% מהילדים עם מוגבלות לא היו לימודים מרחוק, ל-16% מהם הייתה למידה מרחוק אבל הם לא השתתפו בה.

60% מההורים שילדיהם השתתפו בלימודים מקוונים דיווחו כי הילדים זקוקים להתאמות ללמידה מרחוק, כשההתאמה הנדרשת ביותר היא תיווך החומר הנלמד (62%). בקרב הנשאלים הבוגרים, 76% מהנשאלים שהשתתפו בלמידה מרחוק דיווחו כי הם זקוקים להתאמות. אצל אנשים בוגרים עם מוגבלות ההתאמה הנדרשת ביותר היא הקלטת שיעורים (50%).

66% מהנשאלים עם המוגבלות דיווחו כי מאז פרוץ משבר הקורונה חלה היחלשות בקשריהם החברתיים. בקרב ההורים לילדים ולבוגרים בעלי מוגבלות, 70% דיווחו על החמרה במצב הנפשי של בנם או בתם במהלך התקופה.

66% מההורים דיווחו על החמרה במצבם החברתי של ילדיהם. 69% מההורים לילדים ולבוגרים בעלי מוגבלות דיווחו על המחרה במצב הרגשי שלהם עצמם, 48% מהם דיווחו על החמרה בתפקודם הכללי.

85% מהורים לא עשו שימוש בחוק דמי המחלה

נתונים מעוררים פליאה שעלו במחקר הם השימוש המועט בהקלו ואו זכויות חוקיות להם זכאים אנשים עם מוגבלות או הורים לילדים עם מוגבלות.  85% מקרב ההורים לילדים ולבוגרים עם מוגבלות דיווחו כי לא עשו שימוש בחוק דמי המחלה, למרות שרק 27% דיווחו כי אינם מכירים את החוק הזה ו-50% דיווחו כי עשו בו שימוש בעבר.

67% מההורים לילדים ובוגרים עם מוגבלות דיווחו שלא השתמשו בהנחיות הקורונה המיוחדות, המאפשרות לצאת לפעילות הפגה במקומות מוסדרים. 58% מהאנשים עם מוגבלות העידו כי הם לא עושים שימוש בפטור מעטיית מסכה, למרות שהם יודעים כי הם זכאים להשתמש בו.

כשנשאלו הנסקרים מדוע הם לא משתמשים בהקלות שנתנו להם, השיבו 25% מההורים ו-32% מהאנשים עם מוגבלות כי הם חוששים מקבלת קנס. 71% מההורים לילדים עם מוגבלות ו-66% מהנשאלים עם המוגבלות דיווחו כי היה חסר להם מידע.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website