מעון ‘מסילה’ לנערות בסיכון: מבנה מוזנח, אוכל לקוי, תחלופה גבוהה ומחסור בצוות חינוכי

דוח המבקר חושף את הטיפול הלקוי אותו מקבלות הנערות ששוהות במעון ‘מסילה’: מבנה מוזנח, אוכל באיכות ירודה, מחסור בבגדים וציוד הגיינה הכרחי. בנוסף צוות המעון המופעל על ידי חברות חיצוניות למשרד הרווחה מתחלף בתדירות גבוה, וכך גם הצוות הניהולי.

"מסילה" הוא מעון ממשלתי לנערות שהוצאו מביתן מתוקף צווים של בית משפט לנוער. המעון כולל מרחב נעול ומרחב קידום במתכונת פנימייה סגורה. הליקויים שנמצאו על ידי המבקר נמשכים כבר מספר שנים.

ביולי 2019 לפני שיפוץ שנעשה במעון, הנערות השוהות במקום טענו שהמבנה מוזנח, יש כתמים של דם וצואה על חלק מהקירות והחלונות, ומתקבלת תחושה כללית של היעדר השקעה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

גם הנערות וגם אנשי הצוות התלוננו במהלך הביקורת על איכות ירודה של מזון שמסופק לנערות וסיפרו שלעתים המדריכים מביאים להן אוכל מביתם. בנוסף התלוננו הנערות כי אין להן די בגדים וציוד הכרחי להיגיינה. לדברי המפקחת הארצית על הטיפול ומנהלת מעון "מסילה" לשעבר, במעון מורגשת "מציאות של מחסור". לעיתים היא נאלצה לקנות בכספה בגדים לנערות, והמזון ברמה ירודה עד כדי כך שהצוות נמנע מלאכול ממנו.

תחלופה גבוהה בצוות והיעדר הכשרה

כוח האדם שעובד במעונות מועסק על ידי חברות שנמצאות בהתקשרות עם משרד הרווחה. מדוח המבקר עולה כי תחלופת המדריכים במעון גבוהה ואין לנערות גורם יציב שיתמוך בהן בעת שהייתן במעון. גם הנערות במעון הלינו על התחלופה הגבוהה של המדריכים ועל היעדר ניסיונם.

על פי המבקר, ביוני 2019 התפטרו שלוש רכזות קבוצה ורכז המעון האחראי להן. בנוסף קיים מחסור בעובדות סוציאליות האמורות לספק לנערות טיפול סוציאלי-נפשי. גם הנהלת המעון אינה יציבה, ובמשך שנתיים (עד אוגוסט 2019) שימשה המפקחת הארצית על הטיפול בחסות הנוער גם בתפקיד מנהלת המעון במילוי מקום זמני, זאת נוסף על תפקידה הרשמי. באוגוסט 2019 מונה למעון מנהל, אף הוא במינוי זמני.

נערה על הרצף הסיכוני (צילום אילוסטרציה: Shutterstock).

הנערות אמורות לקבל טיפול סוציאלי פעם בשבוע, אבל בגלל מחסור בעובדות סוציאליות הן לא מקבלות את הטיפול. רוב הנערות במעון עברו פגיעות מיניות שונות, אבל במעון אין תכנית טיפול מותאמת לפגיעות מיניות. על פי הדוח, מספטמבר 2017 ועד סוף הביקורת לא קוימו ההכשרות וההדרכות לצוותי המעונות כמתחייב בתקנות ובנהלים: עובדים סוציאליים לא קיבלו הדרכות חיצוניות וליווי קליני מקצועי; רכזי קבוצות ורכזי פנימיות לא קיבלו הדרכות חיצוניות; וההדרכות החיצוניות שניתנו למנהלי מעון, לרכזי חינוך ולרכזי טיפול לא התקיימו באופן סדיר ורציף.

משרד הרווחה השיב כי לאור התייצבות כוח האדם במעון ואיוש משרות העובדות הסוציאליות החסרות, הנערות מקבלות את הטיפול הדרוש להן. כמו כן מסר המשרד כי בשנת 2020 תחודש ההתקשרות לצורך העברת תוכנית טיפול מכוונת טראומה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website