מעונות היום המפוקחים לגיל הרך יחלו לפעול בראשון הקרוב, מספר הילדים בכיתה יוגבל ל-17

מעונות היום המפוקחים לגילאי לידה עד 3 יחלו לפעול ביום ראשון הקרוב במתכונת חלקית – כך סוכם הלילה (רביעי) בין הארגונים המפעילים את מעונות היום למשרד האוצר ולמשרד העבודה והרווחה. בהסכם שנחתם בין הארגונים לממשלה נקבע כי הפעילות במעון תהיה בקבוצות קבועות של עד 17 ילדים בכל כיתה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בימי שגרה קובע התקן למעונות כי מספר הילדים המקסימלי בכל כיתה יהיה עד 18 בכיתת התינוקות, עד 27 בכיתת הפעוטות ועד 33 בכיתת הבוגרים.

במידה שהביקוש למעון יעלה על ההיצע, ניתן יהיה להעביר ילדים למסגרות אחרות של אותו ארגון, או לקלוט ילדים בקבוצות רב גילאיות. תעדוף ילדים לקליטה במעון יהיה בהתאם לנוהל קבלת ילדים למעון יום בעל סמל. לא תתאפשר העברת ילד בין מסגרות של ארגונים שונים, אלא באמצעות הנוהל הקיים לכך.  עוד נקבע כי פתיחת הקבוצות תהיה בהתאם לביקוש אם לדוגמה אין ביקוש לתינוקות ניתן יהיה לפתוח כיתת פעוטות או בוגרים.

לפי ההסכם, בכיתות התינוקות והפעוטות יהיו 3 מחנכות ואילו בכיתת הבוגרים 2 מחנכות. בקשתם של הארגונים למחנכת מחליפה נוספת נדחתה. עם זאת בארגונים ציינו כי המתווה המוסכם קרוב מאוד למתווה אותו הביאו הארגונים לפני כשבועיים בפני הממשלה. עוד הוסכם כי הממשלה תישא בעלויות המתווה, ללא עלויות נוספות להורים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ההסכם שנחתם תקף למעונות היום המפוקחים בלבד, המופעלים על ידי נעמת, ויצו,אמונה, נשי חרות, החברה למתנ"סים, נאות מרגלית, בית יעקב, איגוד מעונות יום ועוד. להפעלת מעונות היום הפרטיים והמשפחתונים לגילאי לידה עד 3 לא נמצא עדיין מתווה מוסכם.

בארגונים המפעילים את מעונות היום הביעו סיפוק על "קבלת מתווה ברור וישים, שיאפשר להפעיל את המעונות תוך שמירה על שלומם ובריאותם של הילדים והצוותים. ארגוני המעונות מברכים על המאמץ המשותף של משרד הרווחה אגף מעונות היום ושל אנשי האוצר להציג מתווה לחזרה לשגרה.​"

Leave a Reply

Name *
Email *
Website