מפקד החקלאות של הלמ”ס חושף ירידה משמעותית במספר המשקים החקלאיים בישראל

מספר המשקים החקלאיים בשנת 2017 עמד על 17,338, ירידה של 61% מאז 1981 ו-32% לעומת 1995. כך נחשף בממצאים הראשוניים של מפקד החקלאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו היום (חמישי). מטרת המפקד היא לקבל תמונת מצב עדכנית על החקלאות בישראל, ועל מבנה המשקים החקלאיים. המפקד התבצע לראשונה מזה 40 שנה, כשהמפקד האחרון נערך בשנת 1981, ובשנת 1995 התבצע סקר מקיף במקומו. בלמ"ס מדגישים כי הירידה במספר המשקים עלולה להיות גדולה אף יותר, שכן במפקד הנוכחי לא הוגדר סף גודל מינימלי כמו במפקדים הקודמים.

למרות הירידה החדה במספר המשקים החקלאיים, השטח המוקצה לחקלאות לא ירד אלא נשאר יציב ואף נרשמה בו עלייה קטנה, כשב-2017 סך השטח של המשקים החקלאיים עמד על 3.79 מיליון דונם, לעומת 3.61 מיליון דונם בשנת 1995. עיקר הגידולים התרכזו במחזות ירושלים והדרום (1.7 מיליון דונם) ומחוזות חיפה והצפון (1.3 מיליון דונם), באזור תל אביב והמרכז שטח הגידולים עמד על 496 אלף דונם ובאזור יהודה והשומרון על 96 אלף דונם בלבד בישובים היהודיים.

חקלאות בארץ. (ענת חרמוני/פלאש90)

מי מגדל?

לפי המפקד, מתוך 17,338 המשקים החקלאיים, 10,780 פועלים במושבי עובדים; 4,468 מהמשקים משתייכים למגזר הערבי, כולל משקים בכפרים הדרוזיים בגולן; 1,782 נוספים הם משקים פרטיים מחוץ למושבים, ו-308 בקיבוצים ומושבים שיתופיים. עם זאת, בחישוב שטח המשק החקלאי של כל מגזר התמונה משתנה שכן משקים קיבוציים מתאפיינים במשקים הגדולים ביותר בממוצע (5,827 דונם למשק) כך שהם מהווים בפועל 47% מסך שטחי המשקים החקלאיים. שטח המשק הממוצע במשקים מחוץ למושבים עמד על 320 דונם, ובקרב מושבי העובדים על 120 דונם. השטח הממוצע למשק החקלאי במגזר הערבי היה הנמוך ביותר ועמד על 30 דונם בלבד.

מה מגדלים?

מחצית משטחי הגידול החקלאיים שימש לגידולי שדה, רבע לגידול ירקות וצמחי תבלין, 19% למטעים ללא פירות הדר, גידול פירות הדר לבדם עמד על 6% מהשטחים וגידול פרחים תפס אחוז בלבד מהשטח. בהשוואה לשנים קודמות מציינים בלמ"ס ירידה ניכרת בחלקם של גידולי השדה וגידולי פירות ההדר ועלייה בשטחי גידולי ירקות ומטעים שאינם פרי הדר. עוד מוסיפים בלמ"ס כי 64% מהמשקים עסקו בגידולים צמחיים בלבד, 19% עסקו במשקי בעלי חיים בלבד ו-17% מהמשקים היו משקים מעורבים של גידולי צמחים ובעלי חיים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website