מצמצמים בבריאות?

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, שיגר היום (שני) מכתב למנהלי בתי החולים הציבוריים והקופות ובו שורת גזירות תקציביות ותפעוליות בשל הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה. במכתב מודיע בר סימן טוב על צמצום התכניות הלאומיות במערך האשפוז, ובהן – התכנית לשיפור הטיפול בפגים, תכנית המיונים ותכנית הזיהומים.

בנוסף, הודיע המנכ"ל למנהלים על כך שהמשרד הודיע לאוצר כי לא יתאפשר לו במצב זה לממש את הסיוע התקציבי המתוכנן לבתי החולים שערי צדק בירושלים ואסותא באשדוד הסובלים מגירעונות תקציביים חמורים, וכן לא יחתום על הסכמי ייצוב מול הקופות. בנוסף, המשרד יידרש לדבריו לצמצם את התמיכות התקציביות הצפויות לבתי החולים ולקופות.

אם אכן דבריו של מנכ"ל המשרד יתממשו, מדובר במכה קשה ביותר לגופים השונים במערכת הבריאות הציבורית, שגם כך נאלצים לפעול תחת גירעונות תמידיים. "אנחנו מצרים על הפגיעה הצפויה ופועלים לבטלה ולהבטיח למערכת את התוספות הדרושות לה", הבהיר בר סימן טוב במכתבו למנהלים.

עוד כתב המנכ"ל כי הקיצוץ הנוכחי "מצטרף לקיצוצים קודמים בתקציבי הבריאות, כך שלמעשה מאז שחתמנו בתחילת השנה עם משרד האוצר על הסיכום התקציבי לשנת 2019, קוצץ תקציב המערכת בלמעלה מ-100 מיליון שקל. אין צורך לפרט בפניכם את הידוע לכולנו – ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל היא מהנמוכות בעולם והעליה בצרכי הבריאות בישראל היא הגבוהה בעולם, בשל הזדקנות האוכלוסייה המואצת והעליה בתחלואה הכרונית".

לדבריו, "צורך השעה הוא הגדלת תקציב מערכת הבריאות הזקוקה לתוספת של 3 מיליארד שקל לבסיס התקציב על מנת להבטיח את עצמאות מקורות התקצוב של המערכת ולאפשר אספקת שירות זמין ואיכותי לתושבי ישראל".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website