מרגישים את יוקר המחייה: עלייה במחירי הדיור והירקות

מחירי הדיור במגמת עלייה, כך עולה ממדד המחירים לצרכן שפורסם היום (שישי) על ידי למ"ס. על פי הנתונים, המדד עלה ב-1.2% משנה האחרונה, ובכך נמצא בתוך יעד האינפלציה של בנק ישראל. מדד המחירים לחודש ינואר רשם ירידה של 0.1%, אבל עליית המחירים (אינפלציה) ל-12 החודשים האחרונים עומד עדיין על 1.2%, כלומר בתוך תחום יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%-3%).

על פי הדו"ח מחירי הפירות הירקות עלו ב-3.5%, לעומת ירידה של 7% במחירי ההלבשה וההנעלה. הדירות עלו ב-0.2% בחודשים נובמבר-דצמבר, שינוי מגמה ביחס לשנה האחרונה. כך, מסתכמת ירידת מחירי הדירות ב-12 החודשים האחרונים ב-1.4%. בשנה האחרונה ירדו מחירי הדירות בתל אביב ב-0.5%, בחיפה ב-1%, ובירושלים לעומת זאת נרשמה עלייה של 1.5%.

מדובר בעליית מחירים משמעותית שכן מדובר בחזרת האינפלציה לרמת היעד של בנק ישראל. האינפלציה נמדדת על ידי מדד המחירים לצרכן, וקובעת את החלטותיו של בנק ישראל בנוגע למדיניות המוניטרית. נזכיר כי לאחרונה העלה בנק ישראל את הריבית בפעם הראשונה מזה שבע שנים, ועליית המחירים עשויה להביא לחיזוק כוונת בנק ישראל להמשיך בעליות הריבית ובצמצום המוניטרי עליו הכריזה הנגידה לשעבר קרנית פלוג והנגיד החדש אמיר ירון.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website