משרד האוצר: רק 17% מהנמצאים בחל”ת מאמינים שיחזרו לאותו מעסיק

שכרם הממוצע של המובטלים והמוצאים לחל"ת בחודש אוגוסט, היה נמוך ב-32% מהשכר של מי שנותר מועסק ועמד על 8,800 שקלים (ב-2018), לעומת 12,900 שקלים, כך עולה מניתוח של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר על נתוני הלמ"ס.

בהשוואה של נתוני חודש אוגוסט לתחילת המשבר, נרשמה ירידה של 5 נקודות האחוז בשיעור התעסוקה של גילאי 15 ומעלה, שמשמעותה ירידה של כ-320 אלף מועסקים – מתוכם 210 אלף איש בגילאי העבודה העיקריים (25-64). כ-50 אלף איש נפלטו משוק העבודה ואינם מחפשים כיום עבודה, ומתוכם כ-29.4 אלף בגילאי העבודה העיקריים.

השכר הממוצע של העובדים, השוהים בחל"ת והמתייאשים מחיפוש עבודה לפני הקורונה (בשנת 2018) (גרפיקה: אידאה)

שכרם הממוצע של מפוטרים ש’התייאשו’ משוק העבודה ונמנעו מלחפש שוב עבודה בתקופת הקורונה היה אף נמוך יותר מזה של העובדים שבחל"ת והמובטלים שכן מחפשים עבודה, ועמד על 6,550 שקלים בלבד – כמחצית משכרם של מי שנותרו מועסקים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כשליש מהמתייאשים שאינם בכוח העבודה בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בתקופת המשבר הצהירו כי הם מעוניינים לחזור לעבוד. רבע מהם (מהמעוניינים לעבוד) ציינו כי אינם מחפשים עבודה בשלב זה בגלל מחסור בעבודה מתאימה, שליש ציינו כי אינם מחפשים עבודה בגלל הקורונה והיתר מסיבות אחרות. המתייאשים מגיעים מענפים רבים והם מתאפיינים באחוז נמוך של הורים לילדים, ייצוג יתר לאוכלוסייה הערבית, ובשכר נמוך יחסית.

שוק העבודה ממשיך להתאפיין במיעוט משרות פנויות ובריבוי מחפשי עבודה. בחודש אוגוסט היו כ-3.8 מובטלים על כל משרה פנויה במשק – פי 7.5 מהיחס בתקופה שלפני המשבר, זאת כשבכל הענפים חלה עליה משמעותית ביחס המובטלים למשרות פנויות. ממצא זה ממחיש שעיקר הבעיה בשוק העבודה נעוצה בשלב זה בביקוש נמוך של הפירמות לעובדים. בהתאם, חלה עליה בחודשים יולי-אוגוסט במשך הזמן הממוצע בו חיפשו המובטלים עבודה, והשיעור של אנשים שאינם בכוח העבודה ואינם מחפשים עבודה – אך מדווחים כי הם מעוניינים לעבוד (20% באוגוסט לעומת 8% בלבד ערב המשבר).

המחקר מציין כי העובדים הנמצאים בחל"ת מתאפיינים בהיקפי משרה (שעות עבודה שבועיות) הנמוכים בממוצע בכ-19% מאלו המועסקים, כך ש-70% מפערי השכר החודשיים בינם ובין המועסקים נובעים לדבריו מהפערים בהיקף המשרה. כתוצאה מכך, סך הירידה בשעות העבודה במשק הייתה פחותה מהירידה בתעסוקה באופן משמעותי: בעוד שמספר המועסקים ירד ב-6% באוגוסט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, סך שעות העבודה ירד ב-2% בלבד.

מרבית העובדים שיצאו לחל"ת בשיא המשבר חזרו לעבוד בחודשים לאחר מכן – עם זאת רק 17% מהנמצאים בחל"ת בחודש אוגוסט, שרבים מהם אינם עובדים כבר משלביו המוקדמים של המשבר, דיווחו כי הם מאמינים שיחזרו לעבוד אצל אותו מעסיק, זאת בהשוואה ל-37% בחודש מאי. ממצא זה לדברי הכלכלן הראשי, מחזק את האפשרות להיווצרותה של אבטלה ממושכת.

כ-60% מהמובטלים והנמצאים בחל"ת הם נשואים או גרושים, ול-49% יש ילדים בני 17 ומטה.  53% מהם, הם גברים מבוגרים (מעל גיל 35). עם זאת בחודש אוגוסט חלה ירידה של 3 נקודות אחוז בשיעורם של המובטלים בעלי תואר אקדמי לעומת חודש יוני ועלייה קלה בשיעורם של בעלי תעודת בגרות או תעודה על תיכונית.

הדבר מצביע לדברי הכלכלן הראשי על האתגר של בעלי ההשכלה שאינה אקדמית להישאר בתקופה זאת בשוק העבודה. כמו כן, בהשוואה לחודש יוני, באוגוסט חלה ירידה בולטת במספר המובטלים בענפי המסחר; השירותים המקצועיים; החינוך; ושירותי התחבורה. מנגד, חלה החמרה במספר המובטלים בענף השירותים האחרים; שירותי הבריאות; החקלאות; והשירותים הפיננסיים והביטוח.

הירידה בשיעור התעסוקה והעלייה בשיעור האבטלה מעט בולטים יותר בקרב המגזר החרדי ובעיקר בקרב נשים ערביות. משכך, חלה ירידה קלה בחלקם בתעסוקה. בעוד ששיעור האבטלה הממוצע עמד בחודש אוגוסט על 9.8%, שיעור האבטלה של הנשים הערביות עמד על 10.6%, של הנשים החרדיות על 13.1% ,ושל הגברים החרדים על 14.4%.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website