משרד האנרגיה יוזם: פחות מתדלקים, יותר עמדות תדלוק בשירות עצמי

משרד האנרגיה שוקל להגביר את שיעור עמדות השירות העצמי בתחנות הדלק ל-75% מסך העמדות, לעומת 33% כיום. במשרד צופים כי המהלך יפחית באופן ניכר את העומסים במסלול התדלוק העצמי. מבדיקה שערך המשרד נמצאו עומסים בעמדות אלו, לעומת ביקוש נמוך לתדלוק ע"י מתדלק. המשרד פונה לציבור על מנת להשמיע את עמדתו לגבי השינוי המוצע.

במשרד שוקלים לשנות את צו הפיקוח על מחירי הדלק, הקובע מתי מותר לחברות הדלק לגבות תוספת מחיר על תדלוק ע"י מתדלק. כיום קובע הצו כי ניתן לגבות תוספת כזו רק בתחנות בהן לפחות 33% מהמשאבות לתדלוק בנזין 95 הן בשירות עצמי. בדיקת משרד האנרגיה העלתה כי בתחנות דלק שבהן מספר המשאבות בשירות עצמי עומד על השיעור הקבוע בצו או על שיעור דומה לו, קיימים לעיתים עומסים גדולים, בעוד שעמדות השירות המלא נותרות פנויות. לכן, במטרה לצמצם את אותם עומסים, מציעה ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והאנרגיה לשנות את הצו, כך שמספר המשאבות לתדלוק עצמי בכל תחנות הדלק יעמוד על לא פחות מ-75% מסך המשאבות.

על פי דיווחי חברות הדלק, תדלוק בנזין 95 במשאבות שירות עצמי בשנת 2016 עמד בממוצע על כ-80% מסך תדלוקי בנזין 95 בתחנות התדלוק. להערכת גורמים מקצועיים במשרד האנרגיה, שיעור זה נמצא במגמת עלייה, כשהסיבה לכך הינה הפער בין המחיר בתדלוק בשירות עצמי לבין תדלוק בשירות מלא.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עבודה בתחנות דלק היא אחת מהעבודות שנחשבות ל’עבודה מועדפת’, המאפשרת למסיימי שירות צבאי או לאומי שעובדים בה מספר חודשים רצופים לזכות במענק כספי. במידה שהתיקון יתקבל, הביקוש למתדלקים יצומצם.

יותר כרטיסים ואפליקציות

כיום, מרבית הנהגים ברכב פרטי מעדיפים תדלוק בכרטיס אשראי, או באמצעות אפליקציות תדלוק. בכלי רכב של בתי עסק רבים מותקן כרטיס דלק אוטומטי, שמדלג על הצורך בשליפת אמצעי תשלום, ואף מונע תדלוק בסוג דלק לא נכון. פיתוחים אלו מקטינים את הצורך החברתי בעבודת המתדלקים, שחשופים בעבודתם לשלל חומרים מזהמים הנפלטים מכלי הרכב ומהדלק עצמו.

ועדת המחירים המשותפת של משרד האנרגיה פרסמה היום (חמישי) את ההצעה לתיקון הצו, בבקשה לקבל את עמדת הציבור והתייחסות של הגורמים הנוגעים בדבר. ניתן להעביר התייחסות כתובה לוועדה שלא תעלה על 5 עמודים עד ל-13 בפברואר 2020, לכתובת המייל – [email protected].

Leave a Reply

Name *
Email *
Website