משרד הבריאות מסדיר את לימודי הרפואה בחו”ל | פרסם שורת נהלים

משרד הבריאות פרסם היום (שני) מתווה המסדיר את תנאי ההכרה ללימודי רפואה בחו”ל. התנאים המרכזיים הם לימודים באחת ממדינות ה-OECD או בבתי ספר לרפואה המסונפים לבתי חולים שעברו אקרדיטציה. תלמידי רפואה בחו"ל שיחלו את לימודיהם משנת 2019 ואילך, יוכלו להגיש בקשה לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל, רק אם למדו את כל שנות לימודי הרפואה בבי"ס לרפואה העונים לאחת מאמות המידה הבאות:

  • בי"ס לרפואה המצוי באחת ממדינות ה-OECD;
  • בי"ס לרפואה שעבר תהליך אקרדיטציה של ה-WFME, וביה"ח בו נעשו הלימודים הקליניים עבר אקרדיטציה על-ידי גוף מוכר, כפי שיפורט בהמשך.

ככלל, תלמיד שייחל לימודיו משנת הלימודים 2019 ואילך בבי"ס לרפואה בחו"ל שאינו עומד לפחות באחת מאמות המידה שפורטו לעיל, ויגיש בקשה לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל, בקשתו תדחה על הסף.

ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות רשאי לחרוג מהכללים במספר מקרים ולהכיר בבית ספר לרפואה שאינו עומד באחד מאמות המידה הנ"ל אם מצא שקיימות נסיבות מיוחדות מהן עולה שרמת הלימודים בו הולמת את הסטנדרט המקובל בישראל.

באותה מידה, הוא רשאי שלא להכיר בבית ספר לרפואה למרות שזה עמד באחת או יותר מאמות המידה המפורטות, זאת במקרה בו עלה חשד סביר שרמת הלימוד בבית הספר אינה הולמת את הסטנדרט המקובל בישראל. ההחרגות יפורסמו באתר משרד הבריאות.

בית החולים לדובים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילון. ארכיון. למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: דרור מילר)

ואם התחלתי כבר ללמוד?

לגבי בוגרי בי"ס לרפואה בחו"ל שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים 2019, תיקיהם יבדקו על-פי אמות המידה המקובלות כיום והמפורסמות באתר משרד הבריאות. בנוסף, אם ביה"ס לרפואה או ביה"ח בהם מתבצעת ההוראה הקלינית עברו בהצלחה תהליך אקרדיטציה, בין טרם תחילת הלימודים ובין במהלכם – הדבר יהווה שיקול בעד מתן אישור לבוגר לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל.

החל משנת 2019 יורחב החלק הקליני בבחינת הרישוי וזאת על מנת לוודא שבוגרי בתי ספר לרפואה בחו"ל עומדים באמות המידה הקליניות הנאותות כמקובל במערכת הבריאות בישראל, ביחס לכלל הנבחנים.

מטרתו של תהליך האקרדיטציה לבתי חולים הינה לשפר ולהבטיח את רמתו של ביה"ח. הליכי האקרדיטציה מבוצעים על-ידי גופים שונים, והם אינם זהים מבחינת תכנם ואיכותם. אולם, ככלל, בית חולים שעבר תהליך אקרדיטציה איכותי הוא בית חולים טוב יותר מכזה שלא עבר כלל. רמה גבוהה של ביה"ח הינה חיונית על מנת לאפשר הוראה קלינית נאותה.

גם את רשימת הארגונים המוכרים על-ידי משרד הבריאות לביצוע אקרדיטציה של בתי חולים בחו"ל לעניין הכרה בהכשרה קלינית של אותם בית החולים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יעקב ליצמן (יהדות התורה), בירך על גיבוש המתווה שמגדיר עבור הסטודנטים העתידיים את התנאים הנדרשים על מנת להבטיח את איכות הרופאים לדורות הבאים.

משמאל: משה בר סימן-טוב, מנכ"ל משרד הבריאות וח"כ יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות. ארכיון (צילום: דוברות משרד הבריאות)

מנכ”ל המשרד, משה בר סימן טוב, בירך גם הוא על העבודה ואמר שהיא הכרחית על מנת להבטיח שאזרחי ישראל ימשיכו לקבל שירותי רפואה ברמה הגבוהה אותה הם מקבלים כיום. לדבריו, "ללא האסדרה, היינו תוך שנים מעטות בסיכון לירידה ניכרת ברמת הרפואה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website